№ 14 (2015)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ЛЮБОВ’Ю ПЕТРА ТИМОФІЙОВИЧА БУЛА УКРАЇНА! PDF
Микола Іванович Бушин
СІМНАДЦЯТИВІЧНІ ЗНАННЯ ПРО ЧАРТОРИЙСЬКИХ PDF (Polski)
Gonera Marzena
ТОМСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА МИКОЛИ КАЩЕНКА PDF
О. Б. Готра
ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА PDF
Н. Ю. Громакова
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
С. Н. Давидович
ОЛЕКСАНДР ЦИНКАЛОВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК ВОЛИНІ ТА ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ PDF
О. М. Каліщук, В. М. Дяченко
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРІЯ БОЙКО-БЛОХІНА В УКРАЇНСЬКОМУ ПІДПІЛЛІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Яна Ігорівна Карпюк
УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ, ДУМСЬКИЙ ДЕПУТАТ І РОСІЙСЬКИЙ «ЗЕМГУСАР» МИКОЛА БІЛЯШІВСЬКИЙ у 1906-1917 рр. PDF
Олександр Олександрович Коник
БРАТИ ТУРИ – КЕРІВНИКИ БАШТАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ PDF
Юрій Вадимович Котляр
ВНЕСОК О. А. СОШНИКОВА У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ТРАКТОРОБУДУВАННЯ PDF
О. Г. Кривоконь
ПРИСЯГА У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ТА ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. PDF
О. В. Крупка
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНОРА ГОЛУХОВСЬКОГО PDF
Алла Алимівна Кучеренко
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ШКІЛ ДОНБАСУ у 60–70-ті роки ХХ ст. PDF
Ольга Олександрівна Лаврут
РОЛЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МОРСЬКОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ У ГІДРОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї у першій половині ХІХ ст. PDF
Тетяна Сергіївна Мітковська
УЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ ПРО ГАЛИЧИНУ останньої чверті ХІХ ст. PDF
І. Я. Райківський
ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ СУДНОБУДІВНОЇ ШКОЛИ НА ФОРМУВАННЯ МОРСЬКОЇ СИЛИ НА ЧОРНОМУ МОРІ в першій половині XIX ст. PDF
Надія Олександрівна Рижева
З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В ПОЛЬЩІ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-х років PDF
І. О. Селіванова-Зеркаль
РОСІЙСЬКА ВЛАДА І ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ ЗА ЧАСІВ СТАНІСЛАВА АВГУСТА PDF (Polski)
Andrzej Stroynowski
РОЛЬ ЧОРНОСОТЕННОГО СРН В УСКЛАДНЕННІ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ВОЛИНІ у 1906–1914 pp. PDF
Ярослав Петрович Цецик

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ТАЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ у ХХІ ст. PDF
Наталія Іванівна Земзюліна, Людмила Анатоліївна Вовчук
ІІІ РІЧ ПОСПОЛИТА НА ШЛЯХУ ДО РОЗБУДОВИ СВОЄЇ «ПАРАСОЛІ БЕЗПЕКИ» (1989-1999 рр.) PDF
О. М. Нащочин

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

ЩОДЕННИКИ ЙОЗЕФА ГЕББЕЛЬСА ПРО НІМЕЦЬКО-ЯПОНСЬКУ УГОДУ 1936 року PDF
Альона Олександрівна Білоконь
ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
М. М. Зеркаль
ПОЛЬСЬКИЙ ІСТОРИК ОМЕЛЯН ВІШКА: ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ PDF
Ольга Станіславівна Морозова
ЛИСТИ ВАЦЛАВА СТРОНСЬКОГО ДО ЗОЇ ХОРУЖЕНКО В ФОНДІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ В ПЕТРКУВІ ТРИБУНАЛЬСЬКОМУ PDF (Русский)
Камила Павельчик-Дура
СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ЧЕКІСТІВ першої половини 1920-х років (на матеріалах харківської ЧК – ДПУ) PDF
В. П. Скрипчук
ОБРАЗ ВОЇНА РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ В ЧАСИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ЩОДЕННИКАХ, МЕМУАРАХ І СПОГАДАХ ВОЇНІВ ПОЛЬСЬКИХ ЛЕГІОНІВ PDF (Polski)
Aleksander Smoliński
ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ПОСТАТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Анна Іллівна Ткачук
КОРОЛЬ ТА ІСТОРИК. ІНТЕРАКЦІОНІСТИЧНИЙ ДИСКУРС МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО І ЗИГМУНТА АВГУСТА PDF (Polski)
Anna Czerniecka-Haberko

РЕЦЕНЗІЇ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОЛЬСЬКИЙ СЛІД В ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ІМПЕРАТОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА: ДОСЛІДЖЕННЯ ІГНАЦІЯ ФОНБЕРГА В ЦАРИНІ ХІМІЇ PDF (Polski)
Srogosz Tadeusz