КОРОЛЬ ТА ІСТОРИК. ІНТЕРАКЦІОНІСТИЧНИЙ ДИСКУРС МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО І ЗИГМУНТА АВГУСТА

Anna Czerniecka-Haberko

Анотація


Науковий доробок Міхала Бобжинського маємо визнати за вагомий. Окрім того, в польській історіографії, цей історик відомий перш за все як автор Dziejów Polski, тієї праці, в якій було здійснено спробу моделювання бачення історії вітчизни. Належить підкреслити, що Бобжинський здійснив також оцінку тогочасних правителів, в тому числі й Зигмунта Августа.
В нашому аналізі були використані методологічні підходи інтеракції «обличчям до обличчя» Ервінга Гоффмана. Запропонована ним модель інтеракції варіантів: драматургічний і підхід інтеракційний, дозволили прийти до висновку, що в своїй наррації Бобжинський відвів останньому Ягеллонові виключно одну роль – роль володаря. Концепція праці привела автора в процесі оцінки того володаря до допущених помилок. Останній Ягеллон був представлений як монарх, який не зміг впровадити сильні уряди. По тому спричинив поширення анархії. А брак сильних урядів і анархія вважав Бобжинський за причину занепаду Речі Посполитої


Ключові слова


Міхал Бобжинський; Зигмунт Август; король; реформація; унія польсько-литовська

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Bartel W. M., Michał Bobrzyński (1849-1935), [w:] Spór o historyczną szkołę krakowską, Kraków 1972.

Bednarski S., Bobrzyński Michał (1849-1935), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. II, Kraków 1936.

Bibliografia prac Michała Bobrzyńskiego, «Kwartalniku Historycznym», 1935.

Bobrzyński M., Dzieje Polski w zarysie, Kraków 1879.

Bobrzyński M., Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1986.

Czerniecka-Haberko A., Interakcjonizm – alternatywa wobec współczesnej historiografii, [w:] Częstochowskie Teki Historyczne, pod red. M. Trąbskiego, N. Morawca, R. W. Szweda, t. I, Częstochowa 2012.

Czerniecka-Haberko A., Zygmunt August w teatrze życia parlamentarnego, [w:] Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, pod red. A. Stroynowskiego, Warszawa 2013.

Czyżewski M., Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji, Łódź 1984.

Daszyk K. K., Michał Bobrzyński (1849-1935), [w:] Wybitni Polacy XIX wieku. Leksykon Biograficzny, pod red. T. Gąsowskiego, Kraków 1998.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008.

Grabski A. F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000.

Handelsman M., Michał Borzyński, [w:] idem, Portrety i profile, Warszawa 1937.

Łazuga W., Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna, Warszawa 1982.

Maternicki J., Michał Bobrzyński wobec tzw. idei jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i jej uwarunkowania, «Przegląd Humanistyczny», nr 12/147, 1977.

Serejski M. H., Grabski A. F., Michał Bobrzyński i jego Dzieje Polski w zarysie, [w:] M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1986.

Serczyk J., 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994.

Wielka Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa «Gutenberga», t. III, Kraków br. r. wyd.

Wierzbicka M., Bobrzyński Michał (30 IX 1849 Kraków – 3 VII 1935 Łopuchówek k. Poznania), [w:] Słownik historyków polskich, pod red. M. Prosińskiej-Jackl, Warszawa 1994.

Ziółkowski M., Wstęp. Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, wybór i oprac. A. Jasińska-Kania, Lech M., Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 2006.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.