З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В ПОЛЬЩІ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-х років

І. О. Селіванова-Зеркаль

Анотація


Шлях здобуття незалежності та створення ефективних форм сільсько- господарських кооперативних утворень Польщі продемонстрували можливість швидкої і конкурентоспроможної трансформації соціалістичної системи господарювання, політичного інтегрування суспільства в ринкову загальноєвропейську економіку. Авторка на основі статистичних та нормативно-правових документів здійснила спробу узагальнити досвід польських кооперативів в сільському господарстві та визначити закономірності, тенденції та історичні особливості

Ключові слова


кооператив; сільське господарство; управління; субсидії; тваринництво; паї

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрная реформа в странах Центрально-Восточной Европы и России (1990-2000). – М.: Наука, 2003. – 255 с.

Волик А.М. Економічний механізм діяльності кооперативних формувань у зарубіжних країнах /

А.М. Волик // Економіка АПК. – 1998. – № 1. – С. 90-95.

Досвід Канади та країн ЄС у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих

кооперативів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: agroconf.org/.../dosvid-kanady-es-polityky-pidtrymkysh-obslugovujuchy-kooperatyviv1_0.pdf (18.01.2015)

Majcherek J.A. Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej 1989-1999. – Warszawa, 1999. – 258 с.

Parzymes S. Polska w negocjacjach o wstępie do UE. – Warszawa. – 1998. – 20 с.

Piecuch H. Służby specjalne atakują: Od Jaruzelskiego do Kwaśniewskiego. – Warszawa. – 1996. – 240 с.

Pierwsza dekada niepodległości: Proba socjologicznej syntezy / Pod red. E. Wnuk-Lipińskiego i

M. Ziołkowskiego. – Warszawa. – 2001. – 160 с.

Podgorecki A. Społeczeństwo polskie. – Rzeszow. – 1995. – 180 с.

Polska i jej nowi sąsiedzi: 1989-1993 / Praca zb. pod red. H. Pracowitego. – Poznań. – 1994. – 420 с.

Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 / Pod red. A. Żukowskiego.-Olsztyn. – 1999. – 310 с.

Przeobrażenia w urynkowieniu polskiej gospodarki / Pod red. M. Syrka. – Katowice. – 1995. – 160 с.

Konkurencyjnosc gospodarki Polski w dobie integracji z Unia Europejska i globalizacji. – Warshawa. – 2000. –

Cz II. – C. 233.

Raciborski J. Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995. – Warszawa. – 1997. – 110 с

Studia nad reformowaną gospodarką: Aspekty instytucjonalne / Red. M. Okolski, U. Sztanderska. – Warszawa. – 1996. – 220 с.

Świat elity politycznej / Pod. red. W. Wesołowskiego і I. Pankow. – Warszawa. – 1995. – 310 с.

Świda-Ziemba H. Wartości egzystencjalne nriodzierzy lat dziewięćdziesiątych. – Warszawa. – 1998. – 280 с.

The Unplanned Society: Poland During and After Communism / Ed.by J.R. Wedel. – New York. – 1992. – 240 с.

Zagorski Z. Społeczeństwo transformacyjne. Klasy i warstwy Polski postkomunistycznej. – Wrocław. – 1997. – 310

с.

Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л.О. Зашкільняк,

М.Г. Крикун. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

Zbiorowi aktorzy polskiej polityki / Pod red. J. Wasilewskiego. – Warszawa. – 1997. – 180 с.

Щодо досвіду розвитку кооперації в аграрному секторі Польщі Сахно [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/424/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.