ТОМСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА МИКОЛИ КАЩЕНКА

О. Б. Готра

Анотація


У статті автор досліджує томський період науково-педагогічної та громадської діяльності Миколи Кащенка. Висвітлено біографію вченого за особовим архівним фондом. Розкрито пріоритетні напрями його діяльності, визначено місце і роль вченого у галузі науки та культури в кінці ХІХ – першій третині ХХ ст. Показано громадянську позицію вченого. Відзначено популяризацію наукових знань та широкі різносторонні інтереси вченого.

Ключові слова


М. Кащенко; вчений; професор; Томський університет; педагог; громадська діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. – К.: Генеза, 1997. – 380 с.

Руда С.П. Академік М.Ф. Кащенко // Члени-засновники Національної Академії наук України. – К., 1998. –

С. 188-212.

Кащенко М.Н. Воспоминания о Н.Ф. Кащенко // Ученые записки Томского государственного университета

им. В.В. Куйбышева. – 1950. – № 15. – С. 33-42.

Кащенко М.Ф. Коротка автобіографія. 1920. – Інститут рукопису Національної бібліотеки України

ім. В.І. Вернадського (ІР НБУВ) – Ф. 10. – Од. зб. 5299.– 50 арк.

Кащенко Н.Ф. Рассказы-воспоминания. Черновой автограф. Б/д. – Інститут архівознавства Національної

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (ІА НБУВ) – Ф. 11. – Оп. 2. – Од. зб. 20. – 72 арк.

Кащенко М.Ф. Автобіографія. Чорновий автограф. Рукописна і машинописна копія. 1913-1927. – ІА НБУВ –

Ф. 11. – Оп. 2. – Од. зб. 10. – 119 арк.

Заболотний Д.К. Наука і охорона здоров’я після Жовтня // Вибрані твори. – К.: Вид.- во Академії наук

УРСР, 1957. – Т. 2. – 321 с.

Зоологический музей Томского университета – http://zoo.bio.tsu.ru/

Статьи о Н. Ф. Кащенко из газет. 1898–1966. – ІА НБУВ – Ф. 11. – Оп. 2. – Од. зб. 45. – 22 док.

Кащенко Н.Ф. Автобиографические воспоминания. Черновой автограф. Машинописная копия. Б/д. –

ІА НБУВ – Ф. 11. – Оп. 2. – Од. зб. 21. – 208 арк.

О служебной деятельности ординарного профессора Киевского политехнического института Кащенка

Н.Ф. – Державний архів міста Києва (ДАК) – Ф. 18. – Оп. 2. – Од. зб. 116. – 144 арк.

Кащенко Н.Ф. О некоторых сторонах предстоящей деятельности Томского отдела Императорского

Московского общества сельского хозяйства. – Томск: Тип.-лит. П.И. Макушина, 1895. – С. 1-11.

Верига В.І. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) – Львів: Світ, 1996. – 447 с.

Кащенко Н.Ф. // Юбилейный справочник. Плодоводство (1890-1914) / Сост. В.Э. Эндер. – СПб.: Тип.

С.Л. Ринда, 1915. – С. 50-54.

Томское губернское бюро «Союз 17 октября» – http://tomskhistory.lib.tomsk.ru.

Клименко С.В. М.Ф. Кащенко // Український ботанічний журнал. – 1997. – № 3. – С. 308-312.

Бедро И.П. Плодоводство в Сибири. – Омск, 1925. – 24с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.