ЛИСТИ ВАЦЛАВА СТРОНСЬКОГО ДО ЗОЇ ХОРУЖЕНКО В ФОНДІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ В ПЕТРКУВІ ТРИБУНАЛЬСЬКОМУ

Камила Павельчик-Дура

Анотація


Виявлені в Державному архіві у Петркуві Трибунальському листи Вацлава Стронського – активного комуністичного діяча і високопоставленого державного службовця Української Соціалістичної Радянської Республіки до своєї коханої – Зої Хоруженко, які вперше вводяться до наукового обігу, являють собою унікальний вид історичного джерела.
У фондах Повітове староство Петркувське 1919-1939 знаходяться декілька листів і дві телеграми. Це особиста кореспонденція, яка характеризує ставлення Вацлава до Зої. Однак, читач не побачить типового листування закоханих. Воно скоріше показує нещасливе кохання чоловіка і жінки, в якому захоплення поступається почуттю розчарування і невдачі, а кохання – гіркоті та смутку.


Ключові слова


Вацлав Стронський; Зоя Хоруженко; Друга Оіч Посполита; Українська Соціалістична Радянська Республіка; Державний архів у Петркуві Трибунальському

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta miasta Piotrkowa, Księgi ludności stałej miasta Piotrkowa, ф. 9, д. u/1699.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Starostwo Powiatowe Piotrkowskie 1919-1939, [Wacław Stroński, uciekinier z radzieckiej Ukrainy – materiały policyjne], ф. 1, д. 175.

Piasta A., Losy Piotrkowian – Wacław Stroński, «7 Dni Tygodnik Regoinu Piotrkowskiego», 1997, nr 44, s. 5.

Piasta A., Starostwo Powiatowe Piotrkowskie (1919-1939) – organizacja urzędu i charakterystyka pozostałości aktowej, «Rocznik Łódzki», 2006, t. LIII, s. 247-256.

О населении украинской национальности по материалам Государственного Архива в Пѐтркуве Трибунальском (источниковедческий анализ), «Історичний архів. Наукові студії», ред. Є.Г. Сінкевич, Миколаїв 2014, вип. 13, c. 148-156.