ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ШКІЛ ДОНБАСУ у 60–70-ті роки ХХ ст.

Ольга Олександрівна Лаврут

Анотація


Протягом 60–70-х років минулого століття заклади освіти накопичили значний досвід з питання організації харчування учнів шкіл УРСР. На прикладі регіональних особливостей автор охарактеризувала зазначену проблему. Діти харчувались у різних типах їдалень. Це було зумовлене особливостями кількісного та якісного характеру, місцевими та регіональними умовами. Організацію харчування учнів контролювали місцеві та державні органи влади.

Ключові слова


харчування; учні; школа; санітарія; період

Повний текст:

PDF

Посилання


Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.). – Україна крізь віки. – Том 13. – С.131 – 142.

Адаменко О. В. Українська педагогічна наука в другій половині XX століття: Монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 704 с.

Саржан А.О. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе (1945–1998 гг.). – Монография. – Донецк: Сталкер, 1998. – 300 с.

Державний архів Донецької області (далі – ДАДО). – Ф. Р 2852.

Газеты и журналы 1964 – 1982 годов («Брежневский» период). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oldtime.net.ua

Економічні реформи 1960 рр. та їх вплив на розвиток промисловості. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://study.academia. in.ua/mod/book/view.php?id=113.

Харчування учнів загальноосвітніх закладів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mobile.pidruchniki.com/16400011645032/turizm/organizatsiya_harchuvannya_uchniv_zagalnoosvitnih_shkil.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 марта 1967 года N 198 «О мерах по дальнейшему развитию и улучшению общественного питания» и приказ Министерства торговли СССР от 27 марта 1967 года № 45. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/1200034736.

О методических указаниях по организации рационального питания учащихся в общеобразовательных школах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/1200034736.

О методических указаниях по организации рационального питания учащихся в общеобразовательных школах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/1200034736.

ДАДО. – Ф. Р 2852. – Оп.1. – Спр.237. – Арк. 1 – 30.

Там само. – Ф. Р 2852. – Оп.1. – Спр.237. – Арк. 31 – 33.

Там само. – Ф. 2852. – Оп.2. – Спр.3. – Арк. 47.

Там само. – Ф. Р 2852. – Оп.1. – Спр.237. – Арк.1 – 30.

Там само. – Ф. Р 2852. – Оп.2. – Спр. 315. – Арк. 2 – 3.

Там само. – Ф. 2852. – Оп.2. – Спр.3. – Арк. 47.

Там само. – Ф. Р 2852. – Оп.2. – Спр. 316. – Арк. 50.

Там само. – Ф. Р 2852. – Оп.1 доп. – Спр.200. – Арк. 12 – 14.

Там само. – Ф. 2852. – Оп.1 доп. – Спр.208. – Арк. 10 – 13.

Там само. – Ф. Р 2852. – Оп.1. – Спр.125. – Арк. 34.

Там само. – Ф. Р 2852. – Оп.2. – Спр.161. – Арк. 92.

Там само. – Ф. Р 2852. – Оп.2. – Спр. 314. – Арк. 120.

Там само. – Ф. Р 2852. – Оп.2. – Спр. 315. – Арк. 2 – 3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.