СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ЧЕКІСТІВ першої половини 1920-х років (на матеріалах харківської ЧК – ДПУ)

В. П. Скрипчук

Анотація


У статті аналізується соціальний портрет харківських чекістів початкового періоду НЕПу. Вивчається соцільній, національний склад, а також освітній рівень співробітників ХГЧК – Харківського відділу ДПУ. Спростовується радянський пропагандистський міф про пролетарську основу радянської служби безпеки в роки революції та НЕПу.

Ключові слова


ЧК; ДПУ; НЕП; соціальний портрет

Повний текст:

PDF

Посилання


Зинухов А. Комендант Саенко / А. Зинухов // Провинциальная ЧК. (Сб. ст. и мат.). – Харьков, 1994.

Золотарьов В. ЧК – ДПУ – НКВС на Харківщині: люди та долі (1919-1941) / В. Золотарьов. – Харків, 2003

Золотарев В. Руководящий состав органов государственной безопасности Харьковской области в 1919-1941 годах / В. Золотарев // Эпоха. Культура. Люди (История повседневности и культурная история Германии и Советского Союза. 1920-1950-е годы) // Материалы международной науч. конф. (Харьков, сентябрь 2003 г.). Сб. док. – Х., 2004.

Труш С. М. Органи надзвичайної комісії на території Харківської губернії: повітові комісії на політичні бюро (1919-1922 рр.) / С. М. Труш // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наук. праць. – Вип. 17. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 207-215.

Семененко В. И. Слепая верность: из истории Всеукраинской ЧК / В. И. Семененко // Провинциальная ЧК. Сб. ст. и мат. – Харьков, 1994.

Соломон (Исецкий) Г. Среди красных вождей / Г. Соломон. – М., 1995.

ВЧК-ГПУ. Документы и материалы. – М., 1995.

ДАХО, Ф. Р – 203. – Оп. 1. – Спр. 290.

ДАХО, Ф. Р – 203. – Оп. 1. – Спр. 114.

ДАХО, Ф. 15. – Оп. 2. – Спр. 27.

ДАХО, Ф. 2. – Оп. 2.– Спр. 1282.

ДАХО, Ф. 2. – Оп. 2.– Спр. 1284.

Софинов П. Г. Очерки истории ВЧК / П. Г. Софинов. – М., 1960.

В. И. Ленин и ВЧК. Сб. док. (1917 – 1922). – М., 1981.

Вронська Т., Лясковська С. Кар’єра І. Битневського в контексті історії спецслужб радянської України / Вронська Т., Лясковська С. // З архівів ВУЧК – ГПУ- НКВД – КГБ. – 2011. – №2 (37).

Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918-1923 / С. П. Мельгунов. – М., 1990.

Зуб Э. И. Харьковская Чека. Прощание с мифами / Э. И. Зуб. – Харьков, 2012.

Лацис М. Я. Два года борьбы на внутреннем фронте. – М., 1920.

Ленін В. І. Повне зібрання творів / В. І. Ленін, Т. 41. – К., 1974.

Отчет о полугодичной деятельности ГПУ УССР (январь – июнь 1922 года) // З архівів ВУЧК – ГПУ- НКВД – КГБ. – 1997. – № 1/2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.