БРАТИ ТУРИ – КЕРІВНИКИ БАШТАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Юрій Вадимович Котляр

Анотація


У запропонованій статті аналізується доля повстанських отаманів Баштанщини – Павла та Івана Турів, які на чолі односельчан боролися проти денікінського окупаційного режиму. Стаття базується на біографічному методі, який дає змогу розглянути життєдіяльність людини в її цілісності з соціокультурним контекстом, у якому вона діє. Вивчення подій Української національно-демократичної революції є важливим завданням сучасної історичної науки. В цьому контексті необхідним вбачається дослідження біографій учасників знакових подій, які допомагають глибше зрозуміти сутність епохи. Сім’я Турів, завдяки своїй чесності і працьовитості, користувалася заслуженим авторитетом серед односельчан. Не випадково старостою села, а пізніше і одним із керівників Баштанської республіки було обрано Павла Тура. Про діяльність І. Тура писала білогвардійська преса, яка вважала дії повстанців – розбійницькими. Так в газеті «Николаевский день» була надрукована стаття «Кошмар Баштанской республіки», в якій, зокрема, вказувалося, що Іван Тур організував шайку бандитів, яка почала грабувати хутори та економії, а пізніше мобілізував всіх селян Баштанки і назвав себе «отаманом Баштанки».

Ключові слова


повстанський рух; Баштанська республіка; брати Тури; репресії; біографістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Управління служби безпеки України в Миколаївській області (далі – Архів УСБУ в Миколаївській обл.), спр.11017-с., т.10.

Архів УСБУ в Миколаївській обл., спр.11017-с., т.11.

Архів УСБУ в Миколаївській обл., спр.11017-с., т.12.

Вісті ВУЦВИК. – 1925. – 12 травня.

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф.р.940, оп.2, спр.1.

ДАМО, ф.р.940, оп.2, спр.4.

ДАМО., ф.р.940, оп.2, спр.266.

ДАМО, ф.р.1817, оп.2, спр.484.

ДАМО, ф.р.5859, оп.2, спр.4807.

Державний архів Одеської області, ф.п.2, оп.1, спр.1198.

Державний архів Херсонської області, ф.р.3264, оп.2, спр.3.

Жовтень на Миколаївщині. Нарис з історії класової боротьби 1917-1920 рр. – Миколаїв: Істпарт, 1927. – 78 с.

Котляр Ю. В. Повстанство. Селянський рух на Півдні України / Ю. В. Котляр. – Миколаїв-Одеса: ТОВ ВіД, 2003. – 200 с.

Николаевский день. – 1919. – 16 ноября.

Павлюк О. М. Біографістика в контексті історіографічних та методологічних досліджень / О. М. Павлюк // Історична панорама: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2004. – Випуск 1: Актуальні проблеми історіографії нового та новітнього часу. – С.99-109.

Родной край. – 1919. – 30 октября.

Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной интервенции / Н. И. Супруненко. – М.: Наука, 1966. – 455 с.

Тур Павел Макарович. Книга Памяти Жертв Коммунистического Террора [Електронний ресурс]. – Режим доступу (14.01.2014): http://www.vse-adresa.org/book-of-memory/bukva-18/name-60/surname-125/repression-28