ОЛЕКСАНДР ЦИНКАЛОВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК ВОЛИНІ ТА ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

О. М. Каліщук, В. М. Дяченко

Анотація


У статті подається біографічна довідка видатного дослідника Волині – Олександра Цинкаловського, який все життя присвятив дослідженню рідного краю. Висвітлено історіографію присвячену вивченню наукового доробку вченого. Проаналізовано значення краєзнавчої спадщини дослідника в галузі археології, етнографії, історії мистецтва, топоніміки та ін.

Ключові слова


Олександр Цинкаловський; Волинь; наукова спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Кучинко М. Олександр Цинкаловський – видатний дослідник археології Волині / М. Кучинко // Нариси культури давньої Волині / за ред. Г. Охріменка. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. – С. 12-18.

Григоренко С. Вчений-краєзнавець професор О. Цинкаловський / С. Григоренко // Молодіжний науковий вісник: [зб. наук. пр.]. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Колесник В.П. [на ін.]. – Луцьк, 1999. – Вип. 1 : Історичні науки. – С. 47-48.

Гуртовий Г.О. Вибрані краєзнавчі статті та бібліографія. – Луцьк, 1994. – 155 с.

Шиприкевич В. Олександр Цинкаловський / В. Шипкевич / В. Шиприкевич // «Роде наш красний…» : Волинь у долях краян і людських документах : в 3 т. / авт.- упоряд.: Л.К. Оляндер, Л.В. Бублейник, А.М. Силюк ; заг. ред. М.І. Дубини. – Луцьк, 1999. – Т. 3. – С. 649-651.

Дзюбан О. Олександр Миколайович Цинкаловський – археолог, історик, музейний працівник, публіцист / О. Дзюбан // Українська періодика. Історія і сучасність : доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук. – теорет. конф., Львів, 17–18 трав. 2002 р. / за ред. М.М. Романюка – Л., 2002. – С. 635-639.

Кот С. Олександр Цинкаловський : життя, присвячене Волині / С. Кот // Праці Центру пам’яткознавства : зб. наук. пр. / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – Вип. 1. – К., 1992. – С. 174-180.

Охріменко Г. Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Охріменко Г., Скляренко Н., Каліщук О., Ткач В., Романчук О. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2007. – 740 с. : іл.

Олександр Цинкаловський (1898-1983) : біобібліографічний нарис до 115-ої річниці від дня народження / Східноєвр. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, бібліотека; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2013. – (Дослідники Волині. Дати і долі ; Вип. 6).

Гика В.М. Волинські дороги Олександра Цинкаловського / В.М. Гика // «Роде наш красний…» : Волинь у долях краян і людських документах : в 3 т. / авт.- упоряд.: Л.К. Оляндер, Л.В. Бублейник, А.М. Силюк ; заг. ред. М.І. Дубини. – Луцьк, 1999. – Т. 3. – С. 646-648.

Ковальський М. Роль Олександра Цинкаловського в українській історіографії і Волиніані / М. Ковальський // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. між нар. конф., 20-23 січ. 1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. Г.В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 46-47.

Кучинко М. Відомі археологи – дослідники слов’яно-руського періоду історії Волині / М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України :матеріали до відзначення 20-річчя від часу створення / Волин. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. – Луцьк, 2009. – С. 189-190.

Бундак О. Олександр Цинкаловський: історико-археологічні студії / О. Бундак // Українська історична наука на шляху творчого поступу : [в 3 т.] : [доп. та повідомл.] / ІІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків, Луцьк, 17-19 трав. 2006 р.; Волин. нац.. ун-т. ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 364-368.

Пясецький В. Володимир Олександра Цинкаловського / В. Пясецький // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. між нар. конф., 20-23 січ. 1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. Г.В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 36-41.

Цибульська О. Олександр Миколайович Цинкаловський / О. Цибульська // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олександр Цинкаловський і край: наук. зб. : матеріали ХХVІ міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 1020-ій річниці від першої писем. згадки про Володимир та 110-річниці від дня народж. О. Цинкалавського, м. Володимир-Волинський / Волин. обл. рада [та ін.]. – Луцьк, 2008. – Вип. 27. – С. 32-36.

Пісоцький А. Олександр Цинкаловський в українській пресі Польщі / А. Пісоцький // Науковий вісник ВДУ : журнал Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Іст. науки. – 1999. – № 5. – С. 101-103.

Костриця М.Ю. Олександр Цинкаловський – дослідник і краєзнавець Волині / М. Костриця // Бердичівщина : поступ у третє тисячоліття. – Житомир, 2001. – С. 34-36.

Сус І. Олександр Миколайович Цинкаловський – історик, археолог та етнограф Волині / І. Сус // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України :матеріали ХІІ всеукр. іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. Луцьк, 2003. – Т. 2. – С. 64-65.

Дзюбан О. Олександр Миколайович Цинкаловський – археолог, історик, музейний працівник, публіцист / О. Дзюбан // Українська періодика. Історія і сучасність : доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук. – теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / за ред. М.М. Романюка – Л., 2002. – С. 635-639.

Ошуркевич О. Етнокультурні дослідження Олександра Цинкаловського / О. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. між нар. конф., 20-23 січ. 1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. Г.В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 53-54.

Корзонюк М. Великий дослідник нашого краю / М. Корзонюк // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. між нар. конф., 20-23 січ. 1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. Г.В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 47-48.

Бобак О.М. Час відкриває істину. Родовід Олександра Цинкаловського – патріарха волинського краєзнавства. – Луцьк: «Волинська обласна друкарня», 2008. – 112 с.

Циналовський О. Стара Волинь і Волинське Полісся : [в 2-х т.] : краєн. слов. від найдавн. часів до 1914 р. / О. Цинкаловський ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег: Накладом Товариства «Волинь», 1984. – 1 т. – 600 с.

Григоренко С. Вчений-краєзнавець професор О. Цинкаловський / С. Григоренко // Молодіжний науковий вісник: [зб. наук. пр.] / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол. Колесник В.П. [та ін.] – Луцьк, 1999. – Вип. 1: Історичні науки. – С. 47-48.