ПОЛЬСЬКИЙ ІСТОРИК ОМЕЛЯН ВІШКА: ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Ольга Станіславівна Морозова

Анотація


Стаття присвячена відомому польському вченому українського походження, історику, географу, публіцисту, перекладачу, громадському діячу Омеляну Володимировичу Вішці. Людині, яка велику частину життя присвятила поверненню із забуття маловідомих прізвищ учасників національно-визвольних змагань ХХ століття в Україні, вшануванню їх пам’яті, висвітленню об’єктивної картини подій минулого. Автор висвітлює життєвий шлях, становлення і розвиток наукової кар’єри вченого

Ключові слова


Омелян Вішка; історик; Польща; історія України; українсько-польські відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Вішка О. Козацька могила на Куявах / О. Вішка. – Львів, 1993. – 12 с.

Вішка О. Українська студентська громада у Кракові (1924-1939) / О. Вішка // Між сусідами. – Краків. – 2000-2001. – С. 241–250

Wiszka E. Ukraińska prasa emigracyjna w Polsce w latach 1920-1939 (ogólna charakterystyka) / Е. Wiszka // W kręgu prasy. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. – t. II. – Toruń 2001. – S. 67-102

Вішка О. Українська студентська громада у Варшаві (1921-1939) / О.Вішка // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, pod red. S. Kozaka. – Z. 13-14. – Warszawa. – 2002. – C. 171-186

Wiszka E. Status prawny ukraińskiej emigracji politycznej w Polsce (1920-1939) / Е. Wiszka // Над Віслою і Дніпрпом. – Київ, 2004-2005. – № 2-3. – С. 233-254

Вішка О. Українські студентські організації у міжвоєнній Польщі (1921-1939) / О.Вішка // П’ятий конгрес україністів. Історія. – Ч. 3. – Чернівці. – 2005. – С. 179-187

Wiszka E. Kozacka Mogiła – Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Aleksandrowie Kujawskim / Е. Wiszka // Mniejszości Narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu. – Zielona Góra. – 2006. – S. 157-174

Wiszka E. Ukraiński Komitet Centralny. Reprezentacja polityczna emigracji ukraińskiej w Polsce (1921-1939) / Е. Wiszka // Шостий Міжнародний Конгрес Україністів, Історія. Політологія. – Київ-Донецьк – 2005, Киїів – 2007. – Кн. 3. – Ч. 2. – С. 64-88

Wiszka E. Stanica Ukraińska w Kaliszu (1924-1939) / Е. Wiszka // Polska. Ukraina / Osadczuk, pod red. B. Berdychowskiej i Oli Hnatiuk. – Lublin, 2007

Від Руської Країни, через Підкарпатську Русь до Карпатської України (1918-1939) // Український Альманах. – 2008. – С. 160-169

Вішка О. Переселение украинцев в Западную Сибирь во второй половине XIX–XX в. / О.Вішка // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развтия. – Омск. – 2008. – Ч. І. – С. 24-33

Wiszka E. Biblioteki i wydawnictwa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939 / Е. Wiszka // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – Warszawa. – 2008. – № 25-26. – С. 23-37

Вішка О. Українська еміграція на Холмщині та Підляшші у 1920–1939 роках О.Вішка // Українці Холмщини і Підляшшя: Історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків. – Луцьк. – 2008. – С. 87-118

; Wiszka E. Czarnomorcy / Е. Wiszka // Stosunki polsko-ukraińskie. Historia i pamięć / pod red. J. Marszałek-Kawy i Z. Karpusa. – Toruń. – 2008. – S. 152-166.

Wiszka E. Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939 / Е. Wiszka. – Toruń, 2001. – 324+38 s.

Вішка О. Преса української еміграції у Польщі 1920-1939 / О.Вішка. – Львів, 2002. – 480 c.

Wiszka E. Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939 / Е. Wiszka.. – Toruń, 2004. – 750 s.

Вішка О. Преса української еміграції у Польщі (1920-1939 рр.) / О.Вішка. // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів. – 2002. – С. 132-138

Kawaleria w ukraińskich siłach zbrojnych 1917-1921 // Piotrków Trybunalski. – 1999.

Вішка О. Українська політична еміграція у Польщі (1920-1939) / О.Вішка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Вип. 11. – Острог: РВВ Національного університету «Острозька академія», 2008. – C.47-57.

Wiszka E. Kozacka mogiła na Kujawach / Е. Wiszka // Gazeta Aleksandrowska. – 1995. – № 11-12; 1996. – № 1.

Вішка О. Останній шлях УГА / О.Вішка. – Київ-Торунь. – 1999. – 48 с. (у співавторстві)

Вішка О. Тухоля. Полонені старшини Української Галицької Армії (1920-1922) / О. Вішка. – Київ-Торунь. – 2003. – 52 с. (współautor)

Wiszka E. Systemy polityczne Ukrainy / Е. Wiszka. – Toruń. – 2007.

Wiszka E. Brześć Litewski. Obozy jeńców i internowanych 1919-1921 / Е. Wiszka. – Toruń. – 2010

Wiszka E. Szósta Strzelecka. Formowanie, szlak bojowy i internowanie 6 Siczowej Dywizji Strzeleckiej (1920-1924) / Е. Wiszka. – Toruń. – 2012.

Вішка О. Навколо одної відозви / О.Вішка // Інформаційний бюлетень. – Париж, 1999. – № 62. – С. 19-22

Вішка О. Нестор Махно у Польщі / О.Вішка // Український альманах. – 1997. – s. 380-383

Wiszka E. Skąd tryzuby na Kujawach / Е. Wiszka // Zdrój Ciechociński. – 1991. – № 11-12; 1992. – № 1, 7-8

Вішка О. Вшануймо пам’ять борців за волю України / О.Вішка // Наше слово. – 1993. – № 231

Вішка О. Табір полонених вояків УГА в Тухолі / О.Вішка // Сурмач. – Лондон. – 1996. – S. 34-36

Wiszka E. Droga na kraj świata / Е. Wiszka // Tydzień Węgorzewski. – 2011. – № 20-21, 26, 29-32, 34.

Makarczuk S., Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946 (з української мови на польську) // Klio. – 2001. – № 1. – S. 110-122

Tereszczenko J., Konserwatyzm galicyjski w kontekście stosunków ukraińsko-polskich w Austro-Węgrzech (druga połowa XIX – początek XX w.) (з української мови на польську)

Karpus Z., Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924 (з польської мови на російську). – Toruń: Wyd. «Marszałek», 2001. – 239+XXII ss.