ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРІЯ БОЙКО-БЛОХІНА В УКРАЇНСЬКОМУ ПІДПІЛЛІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Яна Ігорівна Карпюк

Анотація


В даній статті автор описує громадську діяльність Юрія Бойко-Блохіна в українському підпіллі в роки Другої Світової війни, обґрунтовує логічність вступу професора до Організації українських націоналістів, а також наводить ряд праць, написаних в газеті «Нова Україна», редактором якої на той час був Юрій Гаврилович. Усвідомлюючи той факт, що біографії творців національної культури повинні бути ретельно досліджені та дбайливо введені до наукового обігу, автор використовує біографічний метод, який дає змогу розглянути життєдіяльність і життєтворчість людини в її цілісності з соціокультурним контекстом, у якому вона діє.
Як висновок, наголошується на тому, що Юрій Бойко-Блохін, будучи українським і німецьким науковцем, габілітованим доктором, професором Людвіг-Максиміліянського Університету, ректором Українського Вільного Університету в Мюнхені, академіком, автором багатьох фундаментальних праць є одним із найяскравіших представників української політичної і творчої еміграції і його громадська та історико-літературна діяльність, як в Україні так і за кордоном, мала значний вплив на формування державності нашої країни.


Ключові слова


Юрій Бойко-Блохін; українське підпілля; Друга Світова війна; Організація Український націоналістів

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф.р. 468. оп. 1, спр.2.

ДАМО, ф.р. 468, оп.1, спр.2.

Бойко-Блохін Ю.Г. Шлях нації / Юрій Гаврилович Бойко-Блохін. –Львів.: Українське слово, 1992. – 126 с.

Вірність українському слову (Юрію Бойкові-Блохіну – 90!) / [уклад. Т.В. Гологорська] // Дивослово – 1999. – №3. – С.12.

Береза І.Ю. Юрій Бойко-Блохін – дослідник українського театру/ Інна Юхимівна Береза // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. – Вип.30. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 25-31.

Гайванович І.П. Юрій Бойко-Блохин як літературознавець / І.П. Гайванович // Перші Аркасівські читання. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Миколаїв: МДПІ, 1993. – 128 с.

Кремінь Т.Д. Ґарт Юрія Бойка-Блохина: «миколаївський період» / Тарас Дмитрович Кремінь // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. – Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 46-52.

Рибальченко P. Юрій Бойко і «Нова Україна» / Ростислав Рибальченко // Збіркаматеріалів конференції «Харків 20-40-х pp. XX ст. Література, історія, мистецтво». – 1994 – Т. X. – С. 25-28.

Сіяк Д. Джерельні наукові праці / Дмитро Сіяк // Нові дні. – 1976. – №316. – С. 24-25.

Тетерина-Блохін Д. Діяльність Юрія Бойко-Блохіна на тлі подій в ОУН (1960-1993 рр.) / Дарина Тетерина-Блохін. – К.: Видавництво «Акварель», 1999. – Том III. – 267 с.

Тетерина-Блохін Д. Життя та творчість Юрія Бойко-Блохіна: (До 70-річчя діяльності) / Дарина Тетерина-Блохін. – Мюнхен; Київ: Вид-во Олени Теліги, 1998. – 272 с.

Тетерина-Блохін Д. Короткі штрихи історії ОУН та політичної діяльності Юрія Бойко-Блохіна (до 70-ти річчя ОУН та 90-річчя з дня народження Ю. Бойка-Блохіна) / Дарина Тетерина-Блохін. – Мюнхен; Київ: Наукова думка, 1999. – Том II. – 280 с.

Химинець Адріана. Проблеми становлення та історія українського театру / Адріана Химинець // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 28-33.

Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського: віхи історії (1913-2008 р.) / [Укл.: В.Д. Будак, Л.В. Старовойт, О.М. Хаєцький, С.В. Підопригора]. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – 184 с.

Нитченко Д. Творчість видатного літературознавця, професора, доктора Ю. Бойка / Дмитро Нитченко // Визвольний Шлях. – 1983. – Кн.10. – С. 1254-1263.

Ситченко А.І. Про краянина – науковця та політика / Анатолій Іванович Ситченко // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. – Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 40-47.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.