№ 15 (2015)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

КРИЗА ДИНАСТІЇ ГАБСБУРГІВ І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ КОРОНИ ЧЕСЬКОЇ В 1609–1619 рр. PDF
Т. І. Вакуленко
ПОВОЄННІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ СЕЛЯН УКРАЇНИ (1944–1953) PDF
С. М. Василенко
ЕВОЛЮЦІЯ КУЛЬТУРНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМЦІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ КОЛЕКЦІОНЕРА П. І. ХАРИТОНЕНКА) PDF
О. М. Гайдай
БІОГРАФІЧНА НЕКРОПОЛІСТИКА У СВІТЛІ ЕПІТАФІЙ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МИКОЛАЇВСЬКОГО НЕКРОПОЛЯ) PDF
Т. М. Губська
ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ ЮРІЯ БОЙКА-БЛОХІНА в 60–90-х рр. XX ст. PDF
Я. І. Карпюк
УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ В ОБГОВОРЕННІ АДРЕСИ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ У ВІДПОВІДЬ НА ТРОННУ ПРОМОВУ ІМПЕРАТОРА 27 КВІТНЯ 1906 р. PDF
О. О. Коник
ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ ВІЗАНТІЇ З ДЕРЖАВАМИ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ В ДОБУ САМОСТІЙНОГО ПРАВЛІННЯ КОНСТАНТИНА VII БАГРЯНОРОДНОГО (945–959) PDF
В. В. Кузовков
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАМІСНИКА ГАЛИЧИНИ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ «ДІЛО» PDF
А. А. Кучеренко
СЕЛЯНСЬКІ ПРОМИСЛИ З ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ НА ХАРКІВЩИНІ В РОКИ НЕПУ PDF
А. С. Лапченко
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ В ПЕТРКІВСЬКОМУ ПОВІТІ В 1920–1939 рр. PDF (Polski)
Ł. M. Majewski
ДМИТРО ПРОКОПОВИЧ ТРОЩИНСЬКИЙ (1749–1829) – ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, МЕЦЕНАТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ PDF
І. С. Міронова
ВНЕСОК ХУДОЖНИКІВ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В РОЗВИТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ТЕРЕНАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ PDF
Ярослав Мокляк
СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНОЇ СОЦІАЛ- ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ (1990–1993) PDF
О. М. Назарчук
КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ У 1917–1920 рр. PDF
В. Ж. Попов
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКИХ ЧЕКІСТІВ У РОКИ НЕПУ PDF
В. П. Скрипчук
STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE PODCZAS PANOWANIA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ (LATA SZEŚĆDZIESIĄTE XX w. DO POCZĄTKU XXI w) PDF (Polski)
Т. Срогош, О. С. Морозова
ЖИТТЯ СЕЙМИКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПРАЦЯХ ВІТОЛЬДА ФІЛІПЧАКА PDF (Polski)
А. Stroynowski
СПРОБА «РЕВІЗІЇ» В ОЦІНКАХ ОСОБИСТОСТІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПОЛЬСЬКИМИ ДОСЛІДНИКАМИ ЧАСІВ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ PDF
А. І. Ткачук
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД НА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Я. П. Цецик
ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО «ВЕЛИКОГО ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДИ» PDF
Г. М. Чепурда
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ PDF
В. П. Шульга
РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ПРОТИ КОЛИШНІХ ФОЛЬКСДОЙЧЕ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО СТАЛІНІЗМУ PDF
Н. А. Герус-Бахтіна

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ УСТАНОВИ ДОВІРИ В НІМЕЧЧИНІ В 1938–1945 роках PDF
Д. В. Бурім

РЕЦЕНЗІЇ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

СТАРИЙ і НОВИЙ КРАЙ PDF
Є. Г. Сінкевич
ДЕПОРТАЦІЇ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ PDF
Ю. В. Котляр
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ PDF
Є. Г. Сінкевич
ЧОМУ ПОТРІБЕН РОСІЯНАМ МАВЗОЛЕЙ ВОЖДЯ? PDF
Є. Г. Сінкевич

ІЗ РЕДАКЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ В ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЙМОЛОДШОГО ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАКЛАДУ В УКРАЇНІ PDF
Л. В. Богун
ЦЕЛЕСТИН ЧАПЛИЦЬ. КИЇВСЬКИЙ ДЕПУТАТ І СПІКЕР СЕЙМУ 1766 РОКУ PDF (Polski)
Andrzej Stroynowski