БІОГРАФІЧНА НЕКРОПОЛІСТИКА У СВІТЛІ ЕПІТАФІЙ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МИКОЛАЇВСЬКОГО НЕКРОПОЛЯ)

Т. М. Губська

Анотація


У статті розглядається питання вивчення біографічної некрополістики крізь призму вивчення кладовищенських епітафій. Некрополістика як допоміжна історична дисципліна перебуває в тісному контакті з такими ж допоміжними історичними дис-циплінами, як біографістика, генеалогія, геральдика, і вона здатна відтворити атмо-сферу історичного регіону, тобто представити просопографічний тип дослідження. Відомості з епітафій найчастіше є єдиним джерелом інформації про померлого.
Миколаївський некрополь не є винятком: відомості з епітафій відображають дати народження та смерті, звання, причину смерті, соціальний і сімейний стан, наявність родичів покійного.
Можна стверджувати, що відомості з епітафій – головна ланка у визначенні геогра-фічних та історичних пошуків матеріалів про особистість людини: відштовхуючись від імені, можна займатися пошуковою роботою в довідниках, архівах, окремих виданнях.
Біографічна некрополістика дозволяє виявити й уточнити подробиці генеалогічних досліджень, що складають основу будь-якого історичного розвитку, і найбільш цінним цей метод щодо міської історії.


Ключові слова


некрополь; епітафія; біографістика; генеалогія; просопографія; символіка; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Кухар-Онышко Н. А. Николаевский некрополь / Н. А. Кухар-Онышко // Матеріали IV обласної краєзнавчої конференції «Історія. Археологія. Етнографія. Нові дослідження». – Миколаїв, 2002 – С. 154–156.

Губская Т. Н. Город мраморных ангелов / Т. Н. Губская. – Николаев, 2011 – 375 с.

Хаєцький О. П. Найдавніші поховання Миколаївського некрополя / О. П. Хаєцький // Тези доповідей та повідомлень I Миколаївської краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Великої Перемоги. – Миколаїв, 1995. – С. 103–105.

Введение в специальные исторические дисциплины : [учебное пособие] / Т. П. Гусарова и др. – М. : Издательство МГУ, 1990 – 280 с.

Губская Т. Н. Погребения адмиралов Российского флота на старом Николаевском кладбище / Т. Н. Губская // Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії : матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, 6–7 жовтня 2011 р., м. Севастополь. – К., 2011 – С. 714–718.

Губская Т. Н. Погребения священнослужителей на Николаевском некрополе / Т. Н. Губская // Матеріали IV обласної краєзнавчої конференції «Історія. Археологія. Етнографія. Нові дослідження». – Миколаїв, 2002. – С. 157–157.

Губська Т. М. Поховання іноземців на християнському цвинтарі м. Миколаєва (просопографічний аспект) / Т. Н. Губська // Краєзнавчий альманах. – № 1 – 2014. – С. 35–45.

Губская Т. Н. «Тела драгоценных сыновей... Могилы участников I Мировой войны на Николаевском некрополе» / Т. Н. Губская // Матеріали VII обласної краєзнавчої конференції «Історія. Археологія. Етнографія. Нові дослідження». – Миколаїв, 2009. – С. 171–174.

Губська Т. М. Поховання членів Миколаївської «Просвіти» на старому християнському цвинтарі: просо-пографічний аспект / Т. Н. Губська // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект. – Миколаїв, 2014. – С. 172–177.

Родові усипальниці Миколаївського християнського цвинтаря: проблеми вивчення та збереження // Науко-вий вісник Миколаївського університету ім. В. Сухомлинського. Серія «Історичні науки». – Вип. 37 (105). – Миколаїв, 2014. – С. 177–180.

Царькова Т. С. Русская стихотворная эпитафия XIX–XX веков / Т. С. Царькова. – СПб., 1998 – 45 с.

Дещко Л. О. Каразінська каплиця. Історія. Фотографії. Документи / Л. О. Дещко. – К., 2009. – 84 с.

Губская Т. Н. Город мраморных ангелов / Т. Н. Губская. – Николаев, 2011. – С. 105–107.

Шмидт С. О. Исторический некрополь в системе культуры России / С. О. Шмидт // Московский некрополь (История, археология, искусство, охрана). – М., 1991.

Губская Т. Н. Военно-морская элита. Памятники Николаевского некрополя / Т. Н. Губская. – Николаев, 2012 – 56 с.

Морская карта рассказывает. – М. : Воениздат, 1968. – 368 с.

Березовська Т. В. Історичний портрет роду Аркасів / Т. В. Березовська. – Миколаїв : Вид. МДАУ, 2006. – 205 с.

Крючков Ю. С. Братья Донские и их потомки / Ю. С. Крючков. – Николаев, 2009. – 59 с.

Попик В. І. Круглий стіл «Українська біографістика» / В. І. Попик, Н. І. Мельник // Українська біогра-фістика : збірник наукових праць. – Вип. 3. – К., 2005 – С. 352–358.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.