УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАМІСНИКА ГАЛИЧИНИ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ «ДІЛО»

А. А. Кучеренко

Анотація


Розглянуто діяльність намісника Галичини Міхала Бобжинського (1908–1913), спря-мовану на налагодження складних українсько-польських відносин. Відзначено, що в істо-ріографії склався достатньо котраверсійний образ намісника. Його реформаторська політика наштовхнулася на спротив Костелу та правих сил. Неприхильно ставився до намісника й орган народно-демократичних сил Галичини – українська газета «Діло». На шпальтах газети не бракувало критичних публікацій на адресу М. Бобжинського.

Ключові слова


М. Бобжинський; намісник Галичини; українсько-польські відносини; «Діло»

Повний текст:

PDF

Посилання


Мудрий М. Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849–1914) / М. Мудрий // Вісник Львівського університету. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 1998. – Вип. 33. – Серія історична.

Сінкевич Є. Г. Міхал Бобжинський: життєвий шлях та наукова діяльність (1849–1935) / Є. Г. Сінкевич // Сумська старовина : наук. журн. з історії та культури України. – Суми : СДУ, 2006. – № 20. – С. 90–95.

Сінкевич Є. Г. Міхал Бобжинський: суспільно-політична діяльність / Є. Г. Сінкевич // Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. праць. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 5. – С. 60–63.

Baran A. Michał Bobrzyński (1848–1935) a mit Habsburgów / A. Baran, Z. Baran // Znak. – 1984. – R. 36. – Nr. 1. – S. 95–102.

Bardach J. O Michałe Bobrzyńskim nad Newa, Sekwaną i Weltawą / J. Bardach // Ustrój i prawa w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedukowane prof. S. Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej / pod red. J. Malca, W. Urszczaka. – Kraków : Wyd. UJ, 2001. – S. 239–254.

Bartel W. Michał Bobrzyński (1849–1935) / W. Bartel // Spór o historyczna szkoła krakowska: Stulecie katedry historii polski Uniwersytetu Jagellońskiego 1869–1969 / pod red. C. Bobińskiej. – Kraków : Wyd. Literackie, 1972. – S. 145–189.

Buszko J. Polityka Michała Bobrzyńskiego w kwestii ukraińskiej (1906–1913) / J. Buszko // Ukraińska myśl polityczna w XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie, 1990 / pod red. M. Pułaskiego. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Nr. 1088. – Prace Histo-ryczne. – Z. 103. – Kraków, 1993. – S. 63–70.

Daszyk K. Idea parlamentarna a kwestia «silnego rządu» w refleksji historycznej Michała Bobrzyńskiego / K. Daszyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne / pod red. K. Baczkowskiego. – Kraków, 1998. – Nr. 1219. – Zesz. 125. – S. 109–128.

Dembiński B. Michał Bobrzyński. Próba charakterystyki człowieka i działalności / B. Dembiński // Przeględ Historyczny. – 1936. – T. 33. – S. 333–340.

Аркуша О. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині / О. Аркуша // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 35–36. – Львів, 2000. – С. 168–206.

Bobrzyński M. Z moich pamiętników / M. Bobrzyński ; wstęp i przypisy A. Galos. – Wrocław ; Kraków : Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1957. – XXXII, 404 s.

Плекан Ю. Польсько-українські взаємини на початку ХХ століття у Галичині (за матеріалами архівних збірок Ягелонського університету) / Ю. Плекан // Питання історії України : збірник наук. статей кафедри історії України Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Т. 9. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – С. 50–52.

Łazuga W. Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna / W. Łazuga. –Warszawa : PWN, 1982.

Цит. за Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії / Є. Г. Сінкевич. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 357 с.

Jaworski W. Listy z Sejmu r. 1910 / W. Jaworski. – Kraków : Wyd. C.K. UJ, 1911.

Уська У. Р. Українське питання в Галичині у політиці австрійського уряду в 1907–1914 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук / У. Р. Уська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005.

Левицький К. Д-р Михайло Бобжинський в українській політиці / К. Левицький // Діло. – 1935. – Ч. 187. – 17 липня.

З-за куліс галицької адміністрації // Діло. – 1910. – 27 серпня.

Промова намісника / Ред. стаття // Діло. – 1910. – 21 січня.

Дві промови // Діло. – 1910. – 23 вересня.

Пани Бобжинський і Бінерт перемахнулися // Діло. – 1910. – 5 листопада.

Гончі п. Бобжинського // Діло. – 1910. – 13 листопада.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.