СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНОЇ СОЦІАЛ- ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ (1990–1993)

О. М. Назарчук

Анотація


Досліджено історію створення, становлення та основні етапи діяльності однієї з перших соціал-демократичних структур, що з’явилися в Україні в перші роки незалеж- ності – Об’єднаної соціал-демократичної партії України (ОСДПУ). Незважаючи на високий авторитет соціал-демократичної ідеології у світі, її популярність у більшості євро- пейських держав, відзначається незначний інтерес вітчизняних істориків до вивчення соціал-демократичного руху України загалом й ОСДПУ зокрема. Акцентується увага на здатності українських есдеків знаходити порозуміння задля досягнення своїх головних цілей

Ключові слова


Об’єднана соціал-демократична партія України; Соціал-демокра- тична партія України; національно-державне будівництво; консолідація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансимова О. Лейбористы на «втором пути» к рынку / О. Ансимова // Республика. – 1993. – № 3(18). – 6–

марта.

Архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа № 419.

Висоцький О. Соціал-демократи в сучасній Україні: досвід політичної опозиції / О. Висоцький // Полі-

тологічні читання. – 1995. – № 1.

Декларация принципов социал-демократов Украины [ОСДПУ] // Коммунист Украины. – 1991. – № 5(783).

ІІ з’їзд Об’єднаної соціал-демократичної партії України. Інформаційне повідомлення // Вісник української

соціал-демократії. – 1992. – № 1 (травень).

Інформація про роботу Аналітичного центру ОСДПУ // Вісник української соціал-демократії. – 1992. –

№ 3 (листопад).

Литвин В. Сучасні соціал-демократичні партії України / В. Литвин // Політика і час. – 1991. – № 8 (1261).

Малеев К. Плющ ждал Хасбулатова, чтобы объявить о поддержке

Кучмы / К. Малеев // Республика. – 1993. – № 6(21). – 23 марта – 2 апреля.

Назарчук О. М. Відродження української соціал-демократії на початку 90-х рр. ХХ ст. / О. М. Назарчук //

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Історія. – 2001. – Вип. 55.

Обращение к гражданам Украины // Социал-демократ Украины. – 1990. – № 5 (июнь – июль).

Объединѐнная социал-демократическая партия Украины (ОСДПУ) // Коммунист Украины. – 1991. –

№ 5(783).

Політична резолюція ОСДПУ від 07.09.1991 // Вісник української соціал-демократії. – 1992. – № 1

(травень).

Поточний архів СДПУ. – 1990. – Протокол Установчого з’їзду Об’єднаної соціал-демократичної партії

України.

Поточний архів СДПУ. – 1991. – Заява ОСДПУ [з приводу інформаційного повідомлення у ЗМІ про

утворення нової української лівоцентристської партії].

Поточний архів СДПУ. – 1991. – К гражданам Украины! [листівка ОСДПУ від 19 серпня 1991 р.].

Поточний архів СДПУ. – 1991. – Постановление Правления ОСДПУ № 4 о тактике ОСДПУ в период

подготовки и проведения референдума на Украине 17 марта 1991 г.

02.1991.

Поточний архів СДПУ. – 1991. – Протокол ІІ з’їзду ОСДПУ 29–30 червня 1991 р. (рукописний варіант,

складений Ю. Бауманом).

Поточний архів СДПУ. – 1992. – Бауман Ю. Інформація. 24.07.1992.

Поточний архів СДПУ. – 1992. – Промова (заява) представника керівництва (Правління) ОСДПУ на

«круглому столі» за участю Президента України 21.02.1992.

Поточний архів СДПУ. – 1993. – Заява Правління Об’єднаної соціал-демократичної партії України «Про

ставлення ОСДПУ до антиконституційних дій більшості та керівництва Верховної Ради під час виборів

членів Конституційного Суду» від 3 березня 1993 р.

Поточний архів СДПУ(О) (Соціал-демократична партія України (об’єднана)). – 1990. – Список членов

Социал-демократической партии Украины, зарегистрированных на Учредительном съезде 27.05.1990.

Поточний архів СДПУ(О). – 1992. – Мустафін О. Проблеми становлення функціональної партії / О. Мус-

тафін // Соціал-демократична партія України. Науково-практична конференція. 26 вересня 1992 р. Доповіді.

Поточний архів УСДП (Українська соціал-демократична партія). – 1998. – Протокол Установчого з’їзду

Української соціал-демократичної партії від 3 жовтня 1998 р.

Преамбула пакета програмних документів Об’єднаної соціал-демократичної партії України. Програмний

документ ОСДПУ // Вісник української соціал-демократії. – 1992. – № 1 (травень).

Проблеми Вінницької соціал-демократії // Вісник української соціал-демократії. – 1992. – № 1 (травень).

Скань Я. Партії потрібні для Української держави. Зі стенографічного звіту про перший «круглий стіл»

республіки / Я. Скань // Голос України. – 1992. – № 33(283). – 25 лютого.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.