НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

В. П. Шульга

Анотація


За допомогою історико-наукового аналізу розкрито передумови появи вітчизняної метеорологічної служби. Окреслено науково-організаційний період її становлення. За- значено про головний вітчизняний осередок із вивчення питань метеорології в першій чверті ХХ ст. Особливу увагу зосереджено на 1918–1927 рр. Зауважено про роль одного з її організаторів – В. Порицького. Досліджено внесок діяча в розвиток метеорології.

Ключові слова


метеорологія; метеорологічна служба; передумови появи; станов- лення; осередок; В. Порицький

Повний текст:

PDF

Посилання


Юрим М. Ф. Метеорологія і кліматологія : [навч. посіб.] / М. Ф. Юрим. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – 104 с.

Грищенко Т. Р. Сільськогосподарський вчений комітет України у витоків вітчизняної метеорології /

Т. Р. Грищенко // Професор В. О. Поггенполь – учений, метеоролог, фенолог, кліматолог, викладач, інспектор

Уманського училища землеробства і садівництва : матеріали круглого столу, 18 верес. 2014 р., м. Умань / М-во

аграр. політики і продовольства України, Уманс. нац. ун-т сад-ва, Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г.

б-ка НААН ; уклад. : В. А. Вергунов, Т. М. Підгайна, С. В. Нижник ; наук. ред. В. А. Вергунов. – Умань, 2014. –

С. 79–82.

Шевчук С. М. Професор Михайло Самбікін – фундатор української агрометеорологічної науки /

С. М. Шевчук // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – № 1. – С. 184–188.

Праці Сільськогосподарського вченого комітету України. – 1920. – Т. 1. – С. 3–16.

ЦДАВО України, ф. 1061, оп. 1, спр. 32, арк. 303–304.

ЦДАВО України, ф. 1230, оп. 1, спр. 9, арк. 96–97.

ЦДАВО України, ф. 1230, оп. 1, спр. 2, арк. 9–14.

ЦДАВО України, ф. 1230, оп. 2, спр. 1, арк. 22–25.

Порицький В. Метеорологічна секція С.-г. наукового комітету («Укрмет») / В. Порицький // Вісник

сільськогосподарської науки. – 1922. – Ч. 1. – С. 32–33.

Порицький В. Метеорологічна секція С.-г. наукового комітету («Укрмет») / В. Порицький // Вісник

сільськогосподарської науки. – 1923. – Т. ІІ. – Ч. 1–2. – С. 56–57.

Сільськогосподарські періодичні видання в Україні. 1918–1940 : Журнали, «Бюлетені», «Вісті», «Наукові

записки», «Збірники наукових праць», «Праці» : наук.-доп. ретросп. бібліор. покажч. / НААН, ДНСГБ ;

уклад. : В. А. Вергунов, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 13.

Шуйський І. Біля витоків Української гідрометеослужби / І. Шуйський // Реабілітовані історією.

Харківська область. – К. ; Х., 2008. – Кн. 1, ч. 2. – С. 120–127.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.