СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКИХ ЧЕКІСТІВ У РОКИ НЕПУ

В. П. Скрипчук

Анотація


У статті розкриваються особливості соціокультурних норм та морально-етичні аспекти повсякденної діяльності чекістів. Аналізується вплив наслідків громадянської війни на повсякденну поведінку співробітників Харківського губНК. Показано стан організації чекістської роботи в роки НЕПу. Вивчення органів державної безпеки ранньототалі- тарного періоду, повсякденної службової діяльності чекістів має неабияке значення, оскільки дозволяє дослідити історію цих структур зсередини, повсякденні практики роботи пересічного співробітника НК, морально-етичні норми їхньої поведінки, їхні відносин з іншими громадянами.

Ключові слова


НЕП; губНК; повсякденна поведінка; етичні норми

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. П – 15, оп. 2, спр. 27.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р – 203, оп. 1, спр. 290.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р – 878, оп. 1, спр. 58.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р – 1872, оп. 1, спр. 16.

Золотарьов В. ЧК – ДПУ – НКВС на Харківщині: люди та долі (1919–1941) / В. Золотарьов. – Х., 2003.

Коммунист. – 1923. – 12 дек. - № 291(1185).

Корпоративная этика. – М. : Изд. деловой и учебн. лит-ры, 2003.

На защите революции. Из истории Всеукр. чрезв. комиссии 1917–1922 гг. : сб. док. и мат. – К., 1971.

Пролетарий. – 1922. – 19 нояб. - (№ 265).

Пролетарий. – 1922. – 19 дек. - (№ 290).

Пролетарий. – 1922. – 31 дек. - (№ 301).

Семененко В. И. Слепая верность: из истории Всеукраинской НК / В. И. Семененко // Провинциальная ЧК :

сб. ст. и матер. – Х., 1994.

Сорокин П. Современное состояние России / П. Сорокин // Новый мир. – 1992. – № 5.

Софинов П. Г. Страницы из жизни Ф. Э. Дзержинского / П. Г. Софинов. – М., 1956.

Труш С. Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні: причини та наслідки (на

матеріалах харківської губернської надзвичайної комісії, 1919–1922 рр / С. Труш // Актуальні проблеми

вітчизняної та всесвітньої історії. – Вип. 16. – Х., 2013.

Чекисты : сб. – М., 1972.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.