РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ПРОТИ КОЛИШНІХ ФОЛЬКСДОЙЧЕ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО СТАЛІНІЗМУ

Н. А. Герус-Бахтіна

Анотація


Ця стаття досліджує репресії радянської влади проти німців у період пізнього ста- лінізму. Центральним питанням в публікації є демографічні зміни на Півдні України в 1944-1953 роках. В останні роки, дослідники стали більш зацікавлені у вивченні даної проблеми. Спостерігається зростання інтересу в даній області. Багато недавні дослі- дження були зосереджені на проблемах, пов’язаних з реабілітацією жертв політичних репресій. Один з найбільш важливих аспектів це процес насильницького переселення німець- кого населення на схід країни. За останнє десятиліття, дослідження вченими даного періоду показали, що тема залишається актуальною. Розвиток репресивного апарату призвело до конфронтації відносин між радянською владою і німецької общинної. З’ясування відносин між радянською владою та етнічним німцями, завжди закінчу- валися тим, що етнічні німці залишалися заручниками політичних ігор Радянського Союзу і нацистської Німеччини. Після закінчення війни їх положення тільки погіршилося. Ці дані показують, що існує зв’язок між привілейованим становищем етнічних німців в період окупації й політичним переслідуванням в післявоєнні роки

Ключові слова


пізній сталінізм; німці-репатріанти; спецпоселення; директива НКВС; Указ президії Верховної Ради СРСР

Повний текст:

PDF

Посилання


Айсфельд А. Етнічні німці України під час Другої світової війни і в повоєнні роки / А. Айсфельд,

В. Мартиненко // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: Історичні нариси : у 2-х кн. – К. :

Наукова думка, 2011. – Кн. 1. – С. 595–644.

Бажан О. Холодне українське літо 1953 року (проведення амністії 1953 року в Українській РСР перебіг,

масштаби, наслідки) / О. Бажан // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – К., 2009. – Вип. 15. –

Ч. 1. – С. 301–309.

Василенко С. Сталінська політика стосовно етнічних німців в повоєнний період / С. Василенко // Науковий

вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. –

Миколаїв, 2011. – 391 с.

Документи державного архіву Одеської області з історії Другої світової війни та її наслідків: огляд фондів /

ДАОО; Уклад. : Білоусова Л. Г., Гейтан О. Г., Деречина В. П., Желясков С. А., Мартиненко О. В.,

Маковецька С. О., Малінова Г. А., Набока О. М., Філіпченкова Н. А. – Одеса, 2009. – 27 с.

Заковоротний Д. И. Немцы-колонисты в Северном Причерноморье (1803-1944 гг.) / Д. И. Заковоротний. –

Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2009. – 152 с.

Земсков В. Н. «Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960». Диссертация на соискание ученой степени доктора

исторических наук. – М., Наука, 2005. – 306 с.

Никитин В. И. Ожившая память поколений / В. И. Никитин. – Николаев : Издательство Ирины Гудым,

– 132 с.

Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки в СРСР України (кінець 1920-х –

-ті рр.): історико-статистичне дослідження / В. М. Нікольський. – Донецьк : ДНУ, 2003. – 623 с.

Петрова А. І. Історія. Збірник наукових праць. – К., 2009. – 500 c.

Реабілітовані історією. Миколаївська область: [у 27 т.]. – Київ – Миколаїв : Світогляд, 2006. – Кн. 2 –

с.

Реабілітовані історією. Херсонська область: [у 27 т.]. – Херсон : ВАТ «Вид-во Наддніпрянська правда»,

– 944 с.

Совет немцев Украины. Подборка документов и материалов / сост. А. Дыгнес. – Донецк, 2011. – 90 с.

Указ «Про кримінальну відповідальність за втечі з місць обов’язкового і постійного поселення осіб,

виселених у віддалені райони Радянського Союзу в період Вітчизняної війни» від 26 листопада 1948 р.

[Електронний ресурс.]. – Режим доступу: http://23021944.ru/load/dokumenty/ukaz_prezidiuma_verkhovnogo_

soveta_sssr_26_nojabrja_1948_g_ob_ugolovnoj_otvetstvennosti_za_pobegi_iz_mest_objazatelnogo_poselenija/1-

-0-218


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.