ЖИТТЯ СЕЙМИКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПРАЦЯХ ВІТОЛЬДА ФІЛІПЧАКА

А. Stroynowski

Анотація


Метою статті є визначення важливості книг і статтей Вітольда Філіпчука у дослідженні діяльності сеймиків Правобережної України в 1778–1786 рр. Дана стаття допоможе дослідникам, які мають обмежений доступ до польськомовної історичної літератури.

Ключові слова


Правобережна Україна; сеймики; XVIII ст.

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Filipczak W. Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786 / W. Filipczak. – Łódź, 2012. – S. 674.

Filipczak W. Sejm 1778 roku / W. Filipczak. – Warszawa, 2000. – S. 363.

Filipczak W. Stronnictwo regalistyczne w województwie kijowskim 1780–1782 / W. Filipczak // Przegląd Nauk

Historycznych. – 2009. – R. VIII. – Nr. 1. – S. 79–104.

Filipczak W. Rugi poselskie i losy «rozdwojonych» sejmików przedsejmowych w latach 1778–1786 /

W. Filipczak// Czasopismo Prawno-Historyczne. – 1997. – T. XLIX, z. 1–3. – S. 65–85.

Filipczak W. Walka o mandaty poselskie w prowincji małopolskiej przed sejmem 1778 roku/ W. Filipczak // Acta

Universitatis Lodziensis. Folia Historica. – 1996. – Nr. 58. – S. 103–127.

Filipczak W. Aktywność sejmikowa regalistów w województwie rawskim w latach 1780–1786 / W. Filipczak //

Rocznik Łódzki. – 2010. – T. LVII. – S. 11–39.

Filipczak W. Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza

(1780–1783) / W. Filipczak // Przegląd Nauk Historycznych. –2006. – R. V, nr 1(9). – S. 235–276.

Filipczak W. Sejmiki województwa płockiego 1780–1786 / W. Filipczak // Przegląd Nauk Historycznych. – 2006.

– R. VIII, nr 2. – S. 23–62.

Filipczak W. Sejmiki ziemi czerskiej 1780–1786 / W. Filipczak // Przegląd Nauk Historycznych. – 2010. – R. IX,

nr 1. – S. 139–179.