СЕЛЯНСЬКІ ПРОМИСЛИ З ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ НА ХАРКІВЩИНІ В РОКИ НЕПУ

А. С. Лапченко

Анотація


Основну увагу в статті приділено висвітленню особливостей географічно-галузе-вого оформлення дрібного виробництва з тваринної сировини регіону в 20-х рр. ХХ ст. На основі виявленого і вивченого автором комплексу джерел проаналізовано джерельну базу селянських промислів на Харківщині в зазначений період. Установлено загальну кількість селян, які займалися промислами з обробки тваринної сировини. Також вияв-лено специфіку промислової діяльності харківського селянства протягом НЕПу. Акцен-товано увагу на характерних рисах державної політики щодо «малого бізнесу» селян. Приділено увагу кооперуванню цих промислів та наслідкам на подальший розвиток.

Ключові слова


кустар; ремісник; селянство; промисли; промисловець; кустарна промисловість; нова економічна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Рыбников А. А. Кустарная промышленность и сбыт кустарных изделий / А. А. Рыбников, А. С. Орлов. – М. : Экономическая жизнь, 1923. – 47 с.

Рыбников А. А. Очерки организации сельского кустарно-ремесленного хозяйства / А. А. Рыбников. – Москва : Типография Товарищества «Кооперативное издательство», 1926. – 63 с.

Калініченко В. Селянське господарство України в період НЕПу: Історико-економічне дослідження / В. Калініченко. – Харків : Основа, 1997. – 400 с.

Сушко О. НЕПмани: соціально-історичний тип приватних підприємств в УСРР (1921–1929) / О. Сушко. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 96 с.

Олянич В. В. Приватне та кооперативне підприємництво селянських господарств в Україні (1921–1929 рр.): історичний аспект : [монографія] / В. В. Олянич. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 304 с.

Статистика України. Селянські бюджети України (монографічне обслідування селянських бюджетів за 1924–25 господарчий рік). – Харків [Центр. стат. упр. УСРР], уряд. друк імені Фрунзе, 1927. – № 115. – 193 с.

Статистична хроніка / Відділ статистики промисловості ЦСУ. – Харків, 1927. – № 1(6). – 43 с.

Історія декоративного мистецтва України : [у 5 т.]. – Т. 4 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України. ІМФЕ імені М. Т. Рильського. – Київ, 2011. – 512 с.

Статистика України. Сер. 10: Статистика праці / Центральне статистичне управління УРСР. – Харків : Харківське обласне управління статистики, 1925. – 527 с.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. – Том 29: Украинская Социалистическая Советская Республика. Правобережный подрайон. Левобережный подрайон. – Отдел 2. Занятия. – Москва : ЦСУ Союза ССР, 1930. – 522 с.

Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація УСРР : [зб. ст. і матеріалів] / за ред. С. Зарудного. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 225 с.

Селянські бюджети України (Монографічне обслідування селянських бюджетів за 1926-27 господарчий рік). Статистика України № 200. – Харків,1931. – 272 с.

Всероссийская сельскохозяйственная и городская перепись 1917 г. Харьковская губерния. Итоги по уездам губернии и городам (предварительный подсчет). – Харьков, 1920. – 17 с.

Вісник промкредиткооперації. – 1928. – № 11–12.