ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО «ВЕЛИКОГО ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДИ»

Г. М. Чепурда

Анотація


Досліджено екологічні аспекти полезахисного лісорозведення на теренах України від- повідно до «Великого плану перетворення природи». Показано політику українського уряду, спрямовану на створення закінченої системи захисних лісонасаджень. Показано шкідливі наслідки пилових бур, завданих сільськогосподарським угіддям у повоєнний пе- ріод. Доведено, що «Великий план перетворення природи» та його практичне виконання мали суттєві недоліки, викликані переважно недостатнім урахуванням і розумінням особливостей степових екосистем.

Ключові слова


полезахисні лісосмуги; лісонасадження; пилові бурі; лісомеліоративні станції

Повний текст:

PDF

Посилання


Вакулюк П. Г. Нариси з історії лісів України / П. Г. Вакулюк. – Ф. : Поліфраст, 2000. – 624 с.

Вестник Академии наук СССР. – 1958. – № 3. – M. : Изд-во АН СССР, 1958. – 136 с.

Джамаль В. А. Захист ґрунтів від ерозії / В. А. Джакмаль, М. М. Шемякін, В. О. Білолипський. – К. :

Урожай, 1986.– 240 с.

Вакулюк П. Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні / П. Г. Вакулюк, В. Л. Самоплавський. – Х. :

Прапор, 2006. – 383 с.

Про план полезахисних лісонасаджень, впровадеження тавопільних сівозмін, будівництва ставів і водойм

для забезпечення високих і сталих урожаїв у степових і лісостепових райної Європейської частини СРСР. –

К., Х., 1948. – 48 с.

Центральний Комітет КПРС. Рада Міністрів СРСР. Постанова від 20 березня 1967 року № 320 «Про

невідкладні заходи по захисту ґрунтів від вітрової і водної ерозії [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320-67-п.

Стратегія лісорозведення в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.lesovod.

org.ua/node/25232.

Почвоведение / Под ред. И. С. Кауричева. – 3-е изд. – М. : Колос, 1982. – 496 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.