№ 5 (2010)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ПІДТРИМКА МИТРОПОЛИТОМ АНДРЕЄМ ШЕПТИЦЬКИМ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ у 1920-1930-х роках PDF
Олександр Никифорович Гаврилюк
ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ДІЛОВОДСТВА В ЗЕМСЬКИХ УПРАВАХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Олексій Анатолійович Макієнко
РЕФЛЕКСІЇ ОДЕСЬКИХ ОСВІТЯН ЄВРЕЇВ, РОСІЯН ТА УКРАЇНЦІВ НА ПОЛІТИКУ УКРАЇНІЗАЦІЇ у 1920-х – 1930-х роках (на матеріалах держархіву Одеської області) PDF
Катерина Віталіївна Мануілова
УЧАСТЬ ПОЛЯКІВ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Ольга Олександрівна Ніколаєнко
БУРГОМІСТРИ ПОВІТОВОГО МІСТА БЕНДЗИНА ПЙОТРКОВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 1865-1914 роках ПЕРЕБІГ РУСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА РОСІЙСЬКОГО ЦАРСТВА PDF
Ніта Марек
СТУДЕНТИ УНІВЕРСИТЕТІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. І МІСЦЕВЕ СУСПІЛЬСТВО PDF
Іван Сергійович Посохов
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТОСОВНО НЕОРЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ: ДОСВІД ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ PDF
Володимир Миколайович Рогатін
ДИТЯЧІ ПРИТУЛКИ ВІДОМСТВА УСТАНОВ ІМПЕРАТРИЦІ МАРІЇ В ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Антон Миколайович Савочка
ДОЗВІЛЛЯ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА в 20-х роках ХХ ст. PDF
Тетяна Григорівна Савчук
МІХАЛ БОБЖИНСЬКИЙ: СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Євген Григорович Сінкевич
Польське харцерство в Російській державі PDF (Polski)
Ryszard Stefaniak
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАМОЖНОГО СЕЛЯНСТВА (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.) PDF
Людмила Володимирівна Фрей
УЧАСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В АКЦІЯХ ПРОТЕСТУ ПРОТИ ГОЛОДОМОРУ В УСРР у 1932-1933 рр. PDF
Ярослав Петрович Цецик
МІСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ХЕРСОНА, МИКОЛАЄВА, ОДЕСИ наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття PDF
Олександр Вікторович Черемісін
Поляки й українці в Одесі на межі ХІХ і ХХ ст.: чисельність, структура і контакти обох діаспор PDF (Polski)
Tomasz Ciesielski
РОЗВИТОК ПОМІЩИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ в кінці ХІХ – на початку ХХ століття PDF
Людмила Петрівна Ярославська
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ У ЗАВОЙОВНИЦЬКИХ ПЛАНАХ КЕРІВНИКІВ III РЕЙХУ PDF
Оксана Олексіївна Яшан

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ВПЛИВ ДІАСПОРИ НА РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
Василь Васильович Гарагонич
Українці в полікультурному просторі Придністров’я: історико-культурологічний аспект PDF (Русский)
Николай Викторович Дымченко
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ КУБАНІ 20-х – початку 30-х років ХХ ст. PDF
Інна Анатоліївна Ісакова
УКРАЇНСЬКА ЕТНІЧНА ГРУПА КАНАДИ ЯК ТИП «НЕЗАВЕРШЕНОЇ» ТА «ПЕРЕХІДНОЇ» ЕТНІЧНОСТІ PDF
Тарас Ярославович Лупул
Державний центр Української Народної Республіки у вигнанні в польській зовнішній політиці після 1926 р. PDF (Polski)
Jan Pisuliński
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З МІЖНАРОДНИМИ ЖІНОЧИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1920-1938 рр.) PDF
Анастасія Олександрівна Сабадин

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ Й УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ УНР В ЕКЗИЛІ у 1945 – на початку 1950-х років PDF
Вікторія Олександрівна Бойко
АВГУСТИН ВОЛОШИН ОЧИМА ОЧЕВИДЦІВ PDF
Надія Іванівна Грибенюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА АРХЕОГРАФІЇ ПЕРІОДУ РОМАНТИЗМУ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ PDF
Оксана Олександрівна Ковальчук
НАУКОВІ СТУДІЇ В. САРБЕЯ 1990-х рр. З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ – початку ХХ ст. PDF
Анна Іллівна Король
УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК «НАШЕ СЛОВО» (ВАРШАВА) ЯК ОРИГІНАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПЕРЕДУМОВ І ПЕРЕБІГУ ПРИМУСОВОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ПОЛЬЩІ В 1944-1947 рр. PDF
Тетяна Михайлівна Пронь
ВІТЧИЗНЯНІ АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ДОРАДЯНСЬКУ ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В ХАРКОВІ PDF
Ігор Юрійович Робак
Україна на картах польських підручників історії ХХ століття PDF (Polski)
Beata Urbanowicz

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

УКРАЇНЦІ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ: АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Ігор Іванович Винниченко
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА»: ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Тетяна Дмитрівна Чубіна
ГАРВАРДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ТРАДИЦІЯ ДОСКОНАЛОСТІ PDF
Наталія Володимирівна Шевченко