СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З МІЖНАРОДНИМИ ЖІНОЧИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1920-1938 рр.)

Анастасія Олександрівна Сабадин

Анотація


Розглянуто співробітництво Української жіночої національної ради з міжнародними жіночими організаціями в міжвоєнний період (1920-1938 рр.). Новизна дослідження полягає у спробі розкриття співпраці української ради з Міжнародною жіночою радою, Міжнародною жіночою лігою миру і свободи та Міжнародним союзом суфражисток


Ключові слова


еміграція; Українська жіноча національна рада; Міжнародна жіноча рада; Міжнародна жіноча ліга миру і свободи; Міжнародний союз суфражисток; міжвоєнний період

Повний текст:

PDF

Посилання


Богачевська-Хомяк М. Білим по білому : жінки в громадському житті України 1884-1939 / М. Богачевська-Хомяк. – К. : Либідь,

– 424 с. : іл.

Луговий Ол. Визначне жіноцтво України / Ол. Луговий. – К. : Ярославів Вал, 2007. – 267 с.

Наріжний С. Українська еміграція : культурна спадщина української еміграції між двома світовими війнами. Ч. 1 / С. Наріжний. –

Прага, 1942. – 366 с.

Русова С. Мемуари. Щоденник / С. Русова. – К. : Поліграфкнига, 2004. – 544 с.

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище (1918-1939 рр.) /

В. П. Трощинський. – К. : Інтел, 1994. – 260 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОВУ), ф. 3889, оп. 1, спр. 13.

ЦДАВОВУ, ф. 3889, оп. 1, спр. 2.

ЦДАВОВУ, ф. 3963, оп. 2, спр. 7.

ЦДАВОВУ, ф. 3963, оп. 2, спр. 8.