АВГУСТИН ВОЛОШИН ОЧИМА ОЧЕВИДЦІВ

Надія Іванівна Грибенюк

Анотація


Стаття присвячена видатній політичній, регіональній і культурній постаті
Закарпаття першої половини ХХ ст. – Августину Волошину. Через спогади сучасників розглянуто його внесок до розвитку культури, освіти, педагогічної думки та вплив на духовне відродження Карпатської України


Ключові слова


Закарпаття; Августин Волошин; культурно-освітня діяльність; національна свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бірчак В. Августин Волошин. Єго житя і діяльність. З нагоди ювілею 50-літніх уродин і 25-літньої праці / В. Бірчак. – Ужгород, 1924.

Ясько П. Августин Волошин / П. Ясько // З нагоди ювілею 50-літніх уродин і 25-літньої праці. – Ужгород, 1924. – С. 30–31.

Гренджа-Донський В. Августин Волошин і вдячність п. начальника шкільного реферату / В. Гренджа-Донський // Гренджа-

Донський В. Твори. – Т. ІХ. Публіцистика. – Вашингтон : Карпатський Союз, 1989. – С. 181–182.

Гренджа-Донський В. Короткий життєпис державного секретаря о. Августина Волошина / В. Гренджа-Донський // Там само. –

С. 189-190

Гренджа-Донський В. Отець др. Августин Волошин / В. Гренджа-Донський // Там само. – С. 214–215.

Гренджа-Донський В. Августин Волошин і вдячність п. начальника шкільного реферату / В. Гренджа-Донський // Там само. – С. 181.

Гренджа-Донський В. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник / В. Гренджа-Донський // Там само. – Т. VІІІ. – Вашингтон :

Карпатський Союз, 1987.

Гренджа-Донський В. Спогади. Листи / В. Гренджа-Донський // Там само. – Т. Х. – Вашингтон : Карпатський Союз, 1988.

Дет. див. : Вегеш М. Земляк про земляка (Василь Гренджа-Донський Про Августина Волошина) // Радянська Верховина. – 1991. –

верес.

Штефан А. Августин Волошин президент Карпатської України : Спомини / А. Штефан. – Торонто, 1977.

Штефан А. За правду і волю : Спомини і дещо з історії Карпатської України / А. Штефан. – Книга перша. – Торонто, 1973.

Штефан А. За правду і волю : Спомини і дещо з історії Карпатської України. Книга друга / А. Штефан. – Торонто, 1981.

Штефан А. З останніх днів / А. Штефан // Вільне слово (Торонто). – 1969. – 20 лист; 6 груд


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.