ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТОСОВНО НЕОРЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ: ДОСВІД ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

Володимир Миколайович Рогатін

Анотація


Подано аналіз державної політики стосовно неорелігійних організацій Європи та
України. При дослідженні використано не лише офіційні документи Парламентської Асамблеї Ради Європи, закони України, а й роз’яснення, доповіді, коментарі та офіційні заяви щодо цього явища.


Ключові слова


релігійні організації; Європа; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives «Guide de l’agent public face aux dérives sectaires» La Documentation

française 29-31. – Paris, 2007. – 119 p.

Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives «Les collectivités territoriales face aux dérives sectaires» La

Documentation française 29-31. – Paris, 2005 – 148 p.

Резолюция общественного подхода государств членов Европейского Содружества к различным нарушениям закона новыми

организациями, функционирующими под защитой, предоставляемой религиозным объединениям, от 22.05.1984. – Режим

доступу: www.stolica.narod.ru/stran/ 006.html.

Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи № 1178 від 1992 «Щодо сект та нових релігійних рухів». – Режим доступу:

http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta92/FREC 1178.HTM.

Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1556 от 2002 «Религия и перемены в Центральной и Восточной Европе». –

Режим доступу: http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/.%5BRussian_documents%5D/%5B2002%5D/%5BAvril2002%5D/

Rek_1556.asp#TopOfPage.

Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1720 от 2005 «Образование и религия». – Режим доступу: http://

www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2005 %5D/%5BOct2005%5D/Rec1720_rus.asp#TopOfPage.

Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы № 804 от 2007 «Государство, религия, светское общество и права

человека». – Режим доступу: http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/ %5BRussian_documents%5D/%5B2007%5D/%5BJuin2007%

D/Rec1804_rus.asp.

Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод /

За ред. Володимира Яворського / Українська Гельсінська спілка з прав людини ; МГО Центр правових та політичних досліджень

«СІМ». Худож.-оформ. Б. Захаров. – Х. : Фоліо, 2005 – 92 с.

Державний комітет з національностей та релігій, Г. Попов : Релігійно-церковний комплекс та міжконфесійні відносини в сучасній

Україні : стан, тенденції, проблеми розвитку. – Режим доступу: www.scnm.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=49632&cat_id=47896.

Державний комітет з національностей та релігій : Особливості розвитку державно-церковних відносин та релігійно-церковного

комплексу в сучасній Україні. – Режим доступу : www.scnm.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=49048&cat_id=4789.

Европейский парламент : свобода религии не оправдывает нарушений прав человека. – Режим доступу : http://evolkov.net/cults/

official.docs/eurprt96.html.

Національний інститут стратегічних досліджень, відділ гуманітарної політики В. Токман : Механізми забезпечення свободи

віросповідання в європейських країнах. – Режим доступу:www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/11.htm.

Парламентська асамблея Ради Європи. – Режим доступу : http://assembly.coe.int/.