ПІДТРИМКА МИТРОПОЛИТОМ АНДРЕЄМ ШЕПТИЦЬКИМ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ у 1920-1930-х роках

Олександр Никифорович Гаврилюк

Анотація


Проаналізована меценатська діяльність визначного українського церковного,
громадського та культурного діяча митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького (1865-1944) щодо збереження протягом міжвоєнного періоду національної культурної спадщини. Звернена увага на чинники, що зумовили таку діяльність, її фінансове забезпечення, напрями та форми. Описані результати збереження пам’яток історії та культури, зокрема, за допомогою підтримки митрополитом українських музеїв та археологічних експедицій. Сенсаційним здобутком однієї з них стало відкриття залишків Успенського храму ХІІ століття у княжому місті Галичі


Ключові слова


митрополит Андрей Шептицький; меценатство; Національний музей у Львові колекціонування; археологічні експедиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Государственный архив Киевской области : Путеводитель. – К., 1965. – 411 с.

Павловський И. Ф. Описание архивов Полтавской губернии / И. Ф. Павловський. – Полтава, 1915. – XVI+59 с.

Лохматова А. Катеринославське земство / А. Лохматова. – Запоріжжя, 1999. – 197 с.

Огієнко О. Земства Правобережної України 1904-1917 років : досвід соціально-економічної та культурно-просвітницької діяльності /

О. Огієнко. – Житомир, 2006. – 144 с.

Редькіна О. А. Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в

другій половині ХІХ – початку ХХ століття / О. А. Редькіна. – К., 2008. – 192 с.

Завальнюк О. М., Стецюк В. Б. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-

Подільський, 2009. – 220 с.

Абрамов В. Ф. Земские архивы / В. Ф. Абрамов // Вестник архивиста. – 1998. – № 4. – С. 59-66.

Макієнко О. А. Архів Херсонського губернського земства : формування, склад, історична доля / О. А. Макієнко // Архіви України. –2009. – № 6. – С. 116–127.

Cвод постановлений Харьковского губернского земства за годы с 1865 по 1883. – Харьков, 1883. – Т. 1. – VI+190+292 с.

Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. – Екатеринослав, 1914. –Т. 1. – XXX+1182 с.

Систематический сборник постановлений Александровского уездного земского собрания 1866-1899 гг. – Александровск, 1900. –

+XIV с.

Систематический свод постановлений и распоряжений Полтавского губернского земства за первые шесть трехлетий (с 1865 по 1882 г. вкл.). – Полтава, 1885. – Вып. 1. – XXІІ+769 с.

Свод постановлений Елисаветградского уездного земства за 1865-1894 гг. – Елисаветград, 1895. – 13+ХХІ+897 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. – СПб., 1893. – Т. X (1890 г.). – Отд. 1. – 843+245 с.

Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 2981, 26 арк.

Отчет Роменской уездной земской управы о земских станционных пунктах, о деятельности земского управления, о местах

заключения и по дорожному делу за 1912 год. – Ромны, 1913. – 46 с.

Отчет Лохвицкой уездной земской управы за 1912 год. – Лохвица, 1913. – V+264+137+XXXI c.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – СПб., 1867. – Т. XXXIX (1864 г.). – Отд. 1. – 973 с.

Штат губернской и уездных земских управ Херсонской губернии с 1865 по 1875 год // Приложения к отчету Херсонской губернской

земской управы о девятилетней деятельности земских учреждений Херсонской губернии. 1865-1874. – Херсон, 1875. – С. 25–28.

Отчет Черниговской губернской земской управы за 1913 год. – Чернигов, 1915. – 3+XXXII+337 с.

Систематический свод постановлений и распоряжений Полтавского губернского земства за первые шесть трехлетий (с 1865 по 1882 г. вкл.) : Приложение. – Полтава, 1887. – ІІ+IV+240 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.