СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАМОЖНОГО СЕЛЯНСТВА (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.)

Людмила Володимирівна Фрей

Анотація


Досліджено соціально-економічне та суспільно-політичне становище заможного
селянства України в роки колективізації. Висвітлено характер участі заможного
селянства в суспільно-політичному житті села, передумови проведення насильницької колективізації та «ліквідації куркульства як класу».


Ключові слова


насильницька колективізація; розкуркулення; хлібозаготівлі; масові репресії; опір населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Капустян Г. Т. Українське село в умовах радянського політичного режиму 1920-х років : дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 /

Дніпропетровський національний ун-т. – Д., 2004; Лазуренко В. М. Заможне селянство України в умовах НЕПу / Валентин

Миколайович Лазуренко. – Черкаси : Відлуння – Плюс, 2003. – 160 с.

Лур’є Д. Розвиток ленінської аграрної теорії в працях Сталіна / Д. Лур’є // На аграрному фронті. – 1934. – № 1 – С. 17–30.

Сталін Й. До питань аграрної політики в СРСР / Йосип Сталін // На аграрному фронті. – 1930. – № 1 – С. 10–17.

Історія українського селянства : наукове видання : у 2 т. – Т. 2 / [Андрощук О. В., Баран В. К., Веселова О. М., Ганжа О. І.,

Герасимова Г. П. та ін.]. – К. : Наукова думка, 2006. – 656 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань (ЦДАГО України), ф. 1, оп. 20, спр. 3189 : Центральний комітет

Комуністичної партії України. Загальний відділ (29.01. – 26.03.1930). – 184 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 3142 : Центральний комітет Комуністичної партії України. Загальний відділ (31.01. –

12.1930). – 225 арк.

Рибалка І. К. Сталінщина й розселянювання країни / І. К. Рибалка // Український історичний журнал. – 1989. – № 5. – С. 3–12.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 3190 : Центральний комітет Комуністичної партії України. Загальний відділ (29.01. –

12.1930). – 108 арк.

Гришко В. Москва сльозам не вірить / В. Гришко. – К. : ЮНІВЕРС, 2003. – 246 с.

Лазуренко В. М. Куркуль чи господар? Селянська економіка як соціальна категорія / В. М. Лазуренко. – Черкаси : Ваш Дім, 2005.

– 220 с.

Лазуренко В. М. Заможне селянство України в умовах НЕПу / В. М. Лазуренко. – Черкаси : Відлуння – Плюс, 2003. – 160 с.

Медведєв Р. К суду истории : генезис и последствия сталинизма / Р. Медведєв. – Нью-Йорк : Кнопф, 1974. – 780 с.