ВПЛИВ ДІАСПОРИ НА РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Василь Васильович Гарагонич

Анотація


Автор з’ясовує значення терміна «діаспора», аналізує її роль як чинника побудови держави та вплив на розвиток процесів транскордонного співробітництва. Акцентується увага на можливостях діаспори в державотворчих процесах та поглибленні міжнародної взаємодії між сусідніми країнами


Ключові слова


діаспора; транскордонне співробітництво; Карпатський регіон; Карпатський єврорегіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Краткий энциклопедический словарь. Т. 1 / Сост. А. П. Горкин. – М. : Большая Российская энциклопедия. 2000. – 687 с.

Современная украинская энциклопедия. Т. 4. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2004. – 416 с.

Современная украинская энциклопедия. Т. 14. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2005. – 416 с.

Енциклопедія історії України: В 5 т. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2004. – Т. 2. – 528 с.

Україна: політична історія. XX – початок XXI ст. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 1028 с.

Мушинка М. III Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження української діаспори» / Микола Мушинка // Український

історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 225–227.

Земля, наближена до неба. – Ужгород : Карпати, 2008. – 48 с.

Верменич Я. В. Територіальна організація Україні як наукова проблема : регіонально-історичний та політико-адміністративний

виміри / Я. В. Верменич. – К., 2008. – 160 с.

Гарагонич В. В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : практика реалізації в Карпатському

єврорегіоні / В. В. Гарагонич // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів : Матеріали

XVII Міжнародної наук.-практ. конф, 7-8 травня 2008 року. – Чернівці, 2008. – С. 99–102.

Гарагонич В. Роль діаспори у розвитку Карпатського єврорегіону / Василь Гарагонич // Діаспора як чинник утвердження держави

Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації : Тези доповідей другої міжнародної наук.-практ.

конф. – Львів, 2008. – С. 116–117.

Колесник В. П. Интернациональные связи трудящихся приграничных областей СССР и европейских социалистических стран / В. П. Колесник. – Львов, 1984. – 176 с.

Черепаня М. І. Етнокультурні процеси в Закарпатській області / М. І. Черепаня // Кордони єднання. Проблеми міжетнічних

відносин у Карпатському єврорегіоні. – Ужгород, 2001. – С. 15–22.

Етноменшини Закарпаття в умовах ринкової трансформації / В. П. Мікловда, М. А. Лендєл, М. І. Пітюлич та ін. – Ужгород :

Карпати, 2006. – 96 с.

Урядовий кур’єр. – 2009. – 16 жовтня.

Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном. Спеціальна доповідь Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. – К., 2003. – 190 с.

Урядовий кур’єр. – 2009. – 14 жовтня.

Макара М. П. Національні меншини Карпатського єврорегіону: історичне минуле, майбутнє / М. П. Макара // Кордони єднання.

Проблеми міжетнічних відносин у Карпатському єврорегіоні. – Ужгород : Карпати, 2001. – С. 22–27.

Новини Закарпаття. – 2008. – 17 травня.

Урядовий кур’єр. – 2008. – 27 червня.

Урядовий кур’єр. – 2008. – 28 серпня.

Бабак К. О. Спільний моніторинг стану задоволення прав української національної меншини Румунії та румунської національної

меншини України: шляхом порозуміння до добросусідства і партнерства / К. Бабак // Вісник Держкомнацрелігій України. – К.,

– № 1. – С. 142–151.