УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК «НАШЕ СЛОВО» (ВАРШАВА) ЯК ОРИГІНАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПЕРЕДУМОВ І ПЕРЕБІГУ ПРИМУСОВОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ПОЛЬЩІ В 1944-1947 рр.

Тетяна Михайлівна Пронь

Анотація


Висвітлені передумови й перебіг примусового переселення українців Польщі в
1944-1947 рр. через призму інтерпретації популярного поміж української національної меншини в Польщі тижневика «Наше слово» («НС») й оригінального джерела, що має пізнавальну та академічну цінність. Розділена історична пам’ять українців і поляків на зазначені події посилює інтерес до української періодичної преси в Польщі


Ключові слова


примусове переселення українців; депортація; Холмщина; Надсяння; Підляшшя; Лемківщина; операція «Вісла»

Повний текст:

PDF

Посилання


«Наше слово». Редакційна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nslowo.pl/content/view/1/54/.

Присташ Я. Волинь 1943 і ми – українці в Польщі / Я. Присташ // Наше слово. – 2009. – 12 квітня (№ 15 / № 2697).

Депортаці : Західні землі України : к. 30-х – п. 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У 3 т. / Відп. ред. Ю. Сливка. – Львів :

НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996. – Т. 2 (1946-1947 рр.). – 539 с.

Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів. 1944-1961 рр. – К. : Держполітвидав УРСР, 1963. – 576 с.

Drozd R. Polityka władz wobec ludności ukrainskiej w Polsce w latach 1944-1989. – Warshawa : «Tyrsa», 2001. – 380 s.

Гук Б. У Європі не сприймають конфлікту пам’яті українців та поляків. Розмова з академіком Ігорем Юхновським, Головою

українського інституту національної пам’яті // Наше слово. – 2009. – 9 серпня (№ 32 / № 2714).

Литвин М. Р. Вересень 1939 року. Українці і поляки між двома тоталітаризмами / М. Р. Литвин // Наше слово. – 2009. – 4 жовтня

(№ 40 / № 2722).

Гук Б. Українців у ІІ Речі Посполитій поляки прирекли на загибель / Б. Гук // Наше слово. – 2008. – 14 грудня (№ 50 /№ 2650).

Гук Б. Про дослідження боїв АК та БХ проти УПА на Холмщині 1943-1944 рр. / Б. Гук // Наше слово. – 2009. – 31 травня (№ 22 /№ 2704).

Гук Б. Про дослідження боїв АК та БХ проти УПА на Холмщині 1943-1944 рр. / Б. Гук // Наше слово. – 2009. – 24 травня (№ 21 /№ 2703).

Гук Б. Холмщина в 1939-1944 роках / Б. Гук // Наше слово. – 2009. – 7 червня (№ 23 /№ 2705).

Гук Б. Сагринські спогади / Б. Гук // Наше слово. – 2009. – 20 вересня (№ 38 /№ 2720).

Гук Б. 10 березня 1944 р. – день злочину АК щодо української людності в ІІ Світовій війні / Б. Гук // Наше слово. – 2009. – 2 серпня

(№ 31 /№ 2713).

Гук Б. Ситуація української людності Володарського повіту в 1944-1945 рр. / Б. Гук // Наше слово. – 2007. – 16 грудня (№ 50 /№ 2628).

Гук Б. Третя віросповідна трансформація на Холмщині ХХ століття / Б. Гук // Наше слово. – 2007. – 25 листопада (№ 47 /№ 2625).

Шафран П. Лемківська сторінка / П. Шафран // Наше слово. – 2007. – 18 листопада (№ 46 /№ 2624).

Бакунович І. Не поїхали на схід, поїхали на захід / І. Бакунович // Наше слово. – 2007. – 18 листопада (№ 46 / № 2624).

Гук Б. Художній спомин лемків про акцію «Вісла» / Б. Гук // Наше слово. – 2007. – 18 листопада (№ 46 / № 2624).

Паньків М. З мого життя / М. Паньків // Наше слово. – 2007. – 18 листопада (№ 46 / № 2624).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.