№ 13 (2014)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Національна політика у резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій та пленумів ЦК Комуністичної партії України (1943-1982 рр.) PDF
Іван Ігорович Баликін
Селянське самоврядування та земство в Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Ірина Геннадіївна Верховцева
Зміни етнічної структури населення Херсонської області у другій половині ХХ століття PDF
Сергій Григорович Водотика, Людмила Андріївна Савенок
Меценатська діяльність фондів українських спортсменів PDF
Оксана Володимирівна Дзюбан
Депортації українців і поляків під виглядом «обміну населенням» (до 70-річчя Люблінської угоди) PDF
Олег Ярославович Калакура
Патріотичні аспекти моральних та історичних цінностей українського козацтва PDF
Катерина Степанівна Калініченко
Тираспольський укріплений район – заручник обставин (1941 р.) PDF
Михайло Володимирович Коваль
Розвиток державної системи професійно-ремісничої освіти УСРР у період НЕПу (1921-1928 рр.) PDF
Олександр Володимирович Малишев
Реалізація царизмом інкорпораційної політики у ХІХ та перших роках ХХ ст. на прикладі Пйотрківської губернії PDF (Polski)
Jerzy Mizgalski
Економічні, соціальні та національні умови в Західній Україні у другій половині ХІХ ст. PDF (Polski)
Magdalena Mizgalska
Доброчинність українського бізнесу в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у розвитку початкової освіти PDF
Тетяна Миколаївна Ніколаєва
Боротьба політичних партій на сеймику Київського воєводства у Житомирі у 1786 році PDF (Polski)
Tadeusz Srogosz
Вплив союзу руського народу на ускладнення російсько-єврейських взаємовідносин на Волині на початку ХХ ст. PDF
Ярослав Петрович Цецик

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафа і Тана в системі італійської міжнародної торгівлі XIII-XV ст. PDF
Оксана Валеріївна Господаренко
Торгівля з Росією в дискусії на Великому сеймі (1789 р.) PDF (Polski)
Andrzej Stroynowski

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

З історії швейцарської колонізації Півдня Російськой імперії PDF (Русский)
Генриетта Львовна Гëтте, Георгий Сергеевич Молотков
Політехнізація шкільної освіти у 1953-1964 рр. (за матеріалами періодичних видань Півдня України) PDF
Марина Вікторівна Грибеник
Шляхи вирішення проблем матеріального устаткування шкіл для працюючої молоді (1958-1964 рр.) PDF
Олег Вікторович Компанієнко
Інтерновані українці в Польщі у 1920-х роках (за документами Державного архіву у Пйотркові Трибунальському) PDF (Русский)
Kamila Pawełczyk-Dura
Вплив хімізації сільського господарства УРСР наприкінці 50-х – 60-х років минулого століття на стан здоров’я сільського населення (історіографія проблеми) PDF
Микола Григорович Семененко
Відображення постаті Богдана Хмельницького у сучасній польській історіографії PDF
Анна Іллівна Ткачук
Соціально-економічний стан Півдня України у 60-х роках ХХ ст. (історіографія проблеми) PDF
Олександр В’ячеславович Шарін

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Українська еміграція в Німеччині міжвоєнного періоду в мемуарах сучасників: спогади Михайла Селешка в фондах архіву ОУН в Києві PDF
Дмитро Васильович Бурім
Два документи про господарську діяльність представників роду Туманських у середині ХІХ ст. PDF
Олександр Олександрович Тригуб

РЕЦЕНЗІЇ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Русини – нащадки Русі-України PDF
Юрій Вадимович Котляр
Роздуми в слух PDF
Євген Григорович Сінкевич