Зміни етнічної структури населення Херсонської області у другій половині ХХ століття

Сергій Григорович Водотика, Людмила Андріївна Савенок

Анотація


Проведено аналіз змін етнічної структури населення Херсонської області у другій половині ХХ століття на основі вивчення матеріалів демографічних переписів 1959 і 1989 ро-ків. Для з’ясування вірності виявлених тенденцій зроблено порівняння з аналогічними явищами у сусідніх регіонах та еволюцією етнічного населення краю впродовж кінця ХVIII – початку ХХІ ст. Встановлено, що зміни етнічного складу населення Херсонщини у радянський час зводились до його спрощення та русифікації за рахунок зменшення питомої ваги українців та традиційних етнічних меншин, збільшення частки росіян і російськомовних. Така політика мала засвідчити формування міфічної етносоціальної спільноти «радянський народ». Проте ці тенденції природно зникли з розпадом СРСР. У цілому ж за період з кінця ХVIII до початку ХХІ ст. простежується зростання питомої ваги українського населення, що підтверджує належність Херсонщини до України і відсутність об’єктивних історичних основ для реалізації неоімперських великодержавних проектів Росії на кшталт «Новоросії» чи «Південно-Східної Русі».

Ключові слова


Херсонщина; Україна; переписи 1897, 1959, 1989 і 2001 років; етнічна структура населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Итоги Всесоюзной переписи 1959 г.: Украинская ССР / ЦСУ СССР. – М. : Финансы и кредит, 1963. – 237 с.

Национальный состав населения СССР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.). / ЦСУ СССР. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 166 с.

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – Т. 47. Ч. 2. Херсонская губерния. – СПб. : Изд. Центр. статист. к-та МВД, 1904. – 319, ХVI c.

Численность и состав населения СССР: По данным Всесоюзной переписи Населения 1979. Стат. сб. / ЦСУ СССР. – М. : Финансы и кредит, 1984. – 366 с.

Всесоюзная перепись населения СССР 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР. УССР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // demoscop.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – Т. 41. Таврическая губерния. – СПб. : Изд. Центр. статист. к-та МВД, 1904. – 309, ХХVI c.

Чорний С. Національний склад населення України в ХХ сторіччі. Довідник / С. Чорний. – К. : ДНВП «Картографія», 2001. – 88 с.

Галушко К. Ю. Росіяни в Україні / К. Ю. Галушко // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Т. 9. – К. : Наук. думка, 2012. – С. 335-337.

Розподіл населення за національністю по Херсонській області: [за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року]: стат. бюлетень / Держ. ком. стат. України, Херсон. обл. упр. статистики. – Херсон, 2003. – 65 с.

Итоги переписи населения Украины 2001 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // demoscop.ru/weekly/2004/0173/analit 05.php.

Население Украины. Итоги переписи населения Украины 2001 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // demoscop.ru/weekly/2004/0173/analit 05.php.

Водотика С. Г. Історія Херсонщини / С. Г. Водотика. – Херсон : Айлант, 2001. – 176 с.