Національна політика у резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій та пленумів ЦК Комуністичної партії України (1943-1982 рр.)

Іван Ігорович Баликін

Анотація


Розглянута офіційна позиція радянської влади у сфері національної політики протягом 1943-1982 рр., проаналізовано резолюції і рішення з’їздів, конференцій та пленумів ЦК Комуністичної партії України. Виокремлено документи центральної влади в УРСР, які стосуються національної політики. На їх основі охарактеризовано особливості впровадження національної політики партії в УРСР.

Ключові слова


національна політика радянської влади; Комуністична партія України; КПУ

Повний текст:

PDF

Посилання


Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986) / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 9-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат. Т. 7-10. – 1986.

Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Том 2: 1941-1976 : [пер. с укр.] / Ин-т истории партии при ЦК Компартии Укр. – филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС . – К. : Политиздат Украины. 1977.

Комуністична партія України: з’їзди і конференції / [В. Ф. Солдатенко, С. С. Діброва, В. П. Замковий та ін. ; за ред. Ф. М. Рудича та ін.], Ін-т політ. досліджень. – К. : Україна, 1991. – 477 с.

Етнонаціональна історія України в документах та матеріалах / ред. П. С Сохань [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б. и.], 1997. – Вип. 1 / упоряд. І. О. Кресіна [та ін.]. – 1997. – 167 с.

Національні процеси в Україні. Історія і сучасність: Документи і матеріали: довідник: у 2 ч. / ред. В. Ф. Панібудьласка. – К. : Вища школа, 1997. Ч. 2 / упоряд. І. О. Кресіна, В. Ф. Панібудьласка. – К. : [б.в.], 1997. – 704 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.