Розвиток державної системи професійно-ремісничої освіти УСРР у період НЕПу (1921-1928 рр.)

Олександр Володимирович Малишев

Анотація


Показано причини та умови розвитку державної системи професійно-ремісничої освіти. Охарактеризовано етап її планування, перераховано та всебічно охарактеризовано основні типи проектованих навчальних закладів. Виявлено типи навчальних закладів, які були реально засновані. Названо їх кількість, визначено рівень фінансування, досліджено питання набору абітурієнтів, пріоритетні напрями підготовки учнів, їх соціальний склад, роль кооперативних організацій у розвитку державної системи професійно-ремісничої освіти.

Ключові слова


нова економічна політика; дрібнотоварне виробництво; професійно-реміснича освіта; кустарно-реміснича майстерня; кустарно-промислова школа; курси кустарних інструкторів; кваліфіковані робітники; кустарно-промислова кооперація; комуністична ідеологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Розенфельд Я. С. Промышленная политика СССР (1917-1925 гг.) / Я. С. Розенфельд. – М. : Плановое хозяйство, 1926. – 552 с.

Леонтьев А. Очерки переходной экономики / А. Леонтьев, Е. Хмельницкая. – Л. : Прибой, 1927. – 375 с.

Гринько Г. Ф. Очерки советской просветительской политики / Г. Ф. Гринько. – Х. : Путь просвещения, 1923. – 194 с.

Ряппо Я. П. Советская профессиональная школа, ее место и значение в системе просвещения и в нашем народном хозяйстве / Я. П. Ряппо. – Х. : Госиздат Украины, 1926. – 52 с.

Звігальський Я. Професійна освіта на Україні / Я. Звігальський, М. Іванов. – X. : Вид-во НКО, 1927. – 409 с.

Зарудний С. Професійна освіта в кустарній промисловості на Україні / С. Зарудний // Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація УСРР: Зб. статей. – Х. : Книгоспілка, 1927. – С. 149-157 с.

Бейлин А. Е. Кадры специалистов в СССР. Их формирование и рост / А. Е. Бейлин. – М. : Союзоргучет, 1935. – 420 с.

Константинов Н. А. Из истории советской школы и педагогики / Н. А. Константинов // Советская педагогика. – 1947. – № 9. – С. 48-62.

Веселов А. Н. Профессионально-техническое образование в СССР. Очерки по истории среднего и низшего профессионально-технического образования / А. Н. Веселов. – М. : Профтехиздат, 1961. – 435 с.

Слуцький О. В. Радянське і культурне будівництво на України в перші роки боротьби за соціалістичну індустріалізацію країни (1926-1929) / О. В. Слуцький. – К. : Вид-во АН УСРР, 1957. – 208 с.

Злобина В. М. Партийное руководство профессионально-техническим образованием в СССР (1921-1925) / В.М. Злобина. – М. : МГУ, 1968. – 119 с.

Пузанов М. Ф. Очерки истории профессионально-технического образования в Украинской ССР / М. Ф. Пузанов, Г. И. Терещенко. – К. : Вища освіта, 1980. – 231 с.

Лукашенко П. Т. Покликання: нариси з історії професійно-технічної освіти / П. Т. Лукашенко, Є. І. Варда. – К. : Молодь, 1988. – 287 с.

Шепель Л. Ф. Проблема підготовки кадрів спеціалістів в УРСР з робітників і селян (20-ті рр. XX ст.) / Л. Ф. Шепель. – К. : Інститут історії України НАН України, 1995. – 32 с.

Лікарчук І. Л. Проблеми підготовки робочих кадрів в Україні (1920-1929 рр.) / І. Л. Лікарчук. – К. : Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 1996. – 206 с.

Падун Н. О. Професійно-технічна освіта в Україні (1929-1940) / Н. О. Падун // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 51-53.

Аніщенко О. В. Професійна освіта і самореалізація жінок в Україні: історія і сучасність / О. В. Аніщенко. – Ніжин : ТВОВ “Наука – Сервіс”, 2003. – 251 с.

Профтехосвіта України: XX сторіччя: Енциклопедичне видання / Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України. – К. : АртЕк, 2004. – 872 с.

Гриценко И. Удельный вес мелкой промышленности в промышленном производстве СССР / И. Гриценко // ВПК. – 1929. – № 2. – С. 14-18.

Ежов А. Подготовка кадров / А. Ежов // ВПК. – 1929. – № 4. – С. 38-43.

Конев Ф. Доходы и обложение кустарей и ремесленников Союза ССР / Ф. Конев // ВПК. – 1929. – № 6-7. – С. 34-40.

Ежов А. Задачи школьной работы / А. Ежов // ВПК. – 1929. – № 8. – С. 51-55.

М-В К. С. Кустарно-ремесленное образование в УССР / К. С. М-В // ВПК. – 1929. – № 1. – С. 54-56.

Михеев К. Проблема кадров в промкооперации / К. Михеев // ВПК. – 1929. – № 11-12. – С. 32-37.