Вплив союзу руського народу на ускладнення російсько-єврейських взаємовідносин на Волині на початку ХХ ст.

Ярослав Петрович Цецик

Анотація


З’ясовано національний склад населення Волинської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено політику урядів щодо євреїв, які проживали у Російській імперії й на Волині. Проаналізовано роль чорносотенного СРН на ускладнення міжнаціональних відносин у цьому регіоні.

Ключові слова


Волинь; російсько-єврейські взаємовідносини; освіта; політична партія

Повний текст:

PDF

Посилання


Первая всеобщая перепись населения Российской империи. – Т. VІІІ. Волынская губерния. – Спб., 1904. – 281 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1914 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1913. – 549 с.

Щербак Н. О. Особливості національної політики Російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. : автореф… дис… доктора іст. наук / Надія Олександрівна Щербак. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2006. – 38 с.

Івчик Н. С. Єврейське питання у Російській імперії в період ліберальних реформ 60 - 70-х років ХІХ століття / Н. С. Івчик // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: Матеріали Першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ-Дубно, 2010. – Вип. 1. – С. 253-255.

Самарцев І. Г. Євреї в Україні на початок ХХ ст. / І. Г. Самарцев // Український історичний журнал. – 1994. – № 4. – С. 19-29.

Бармак М. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796 - 1914 рр.) / Микола Бармак. – Тернопіль, 1999. – 208 с.

Кожинов В. «Черносотенцы» и Революция (загадочные страницы истории) / Вадим Кожинов. – Изд. 2-ое доп. – Москва, 1998. – 231 с.

Омелянчук И. В. Черносотенное движение на территории Украины (1904 - 1914 гг.) / И. В. Омелянчук. – К. : НИУРО, 2000. – 168 с.

Самарцев І. Г. Чорносотенці на Україні (1905 - 1917 рр.) / І. Г. Самарцев // Український історичний журнал. – 1992. – № 1. – С. 90-98.

Хитровська Ю. В. Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська. – К. : Вид-во Європейського університету, 2011. – 472 с.

Де-Витте Е. Что хуже – жид или немец? / Елисавета де-Витте // Почаевский листок. – 1912. – 25 февраля. – № 15. – С. 6.

Горбик И. Сильно присосались, никак не оторвѐшь / И. Горбик // Почаевский листок. – 1911. – 4 июня. – № 19. – С. 23-24.

Ровинский А. Д. Поразительное суждение / А. Д. Ровинский // Почаевский листок. – 1911. – 4 июня. – № 19. – С. 25.

Лозунг Волыни // Почаевский листок. – 1911. – 2 августа. – № 27-28. – С. 17-18.

Путь к спасению от жидовского засилья // Почаевский листок. – 1912. – 12 марта. – № 6. –С. 7-8.