Інтерновані українці в Польщі у 1920-х роках (за документами Державного архіву у Пйотркові Трибунальському)

Kamila Pawełczyk-Dura

Анотація


Архівні документи, що зберігаються у фонді Повітове староство Пйотрківське 1919-1939 рр. в Державному архіві у Пйотркові Трибунальському, дозволяють дослідити долю населення української національності на території Пйотрківського повіту у двадцятих роках минулого століття. Ці документи демонструють найбільш важливі моменти еміграційного життя українців, які оселились на пйотрківській землі у результаті поразки більшовиками армії Української Народної Республіки у 1920 році.

Ключові слова


населення української національності; ІІ Річ Посполита; Державний архів у Пйотркові Трибунальському

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000.

Hołuszko H., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Warszawa 1992.

Wiszka E., Emigracja ukraińska w Polsce 1920-1939, Toruń 2005.

Karpus Z., Formowanie oddziałów ukraińskich w Polsce w latach 1919-1920, [w:] Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, red. Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka, Toruń 1997, s. 235-244.

Legieć J., Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-ukraińsko-bolszewickiej w 1920 roku, Toruń 2002.

Karpus Z., Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924, Toruń 1997.

Matuszak T., Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919-1951, Piotrków Trybunalski – Radzyń Podlaski 2009.

Piasta A., Starostwo Powiatowe Piotrkowskie (1919-1939) – organizacja urzędu i charakterystyka pozostałości aktowej, „Rocznik Łódzki”, 2006, t. LIII, s. 247-256.

Zygmański M., Emigracja ukraińska orientacji petlurowskiej w II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze”, 2001, nr 3, s. 145-150.

Zieliński K, Kwestia obywatelstwa polskiego dla repatriantów, reemigrantów i uchodźców z Rosji w latach 1918-1922. Regulacje prawne a praktyka urzędnicza, „Dzieje Najnowsze”, 2001, nr 4, s. 23-26.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 164.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 165.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 167.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 172.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 173.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 176.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1772.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1773.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1774.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1775.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1776.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1777.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 160.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 161.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 163.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1766.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1764.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 178.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 187.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 166.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1555.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1572.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1701.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1621.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1611.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1644.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1556.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1563.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1566.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1568.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1583.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1586.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1587.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1604.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1608.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1618.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1626.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1631.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1655.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1660.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1665.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1667.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1668.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1675.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1677.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1708.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1746.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1374.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1375.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1377.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1375.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 161.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1377.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 1374.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 168.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 169.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 170.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 171.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ф. 1, д. 175.