Шляхи вирішення проблем матеріального устаткування шкіл для працюючої молоді (1958-1964 рр.)

Олег Вікторович Компанієнко

Анотація


У статті розглядаються особливості матеріального забезпечення нормального функціонування мережі шкіл робітничої і селянської молоді, рівень забезпечення їх різними видами матеріально-технічного та навчального обладнання.

Ключові слова


школи робітничої молоді; навчально-матеріальна база; навчальне обладнання

Повний текст:

PDF

Посилання


АМО УРСР. – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 595. – 110 арк.

АМО УРСР. – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 678. – 53 арк.

АМО УРСР. – Ф.166. – Оп. 15. – Спр. 6869 Доповідна записка та довідки управління про стан загальноосвітньої підготовки працюючої молоді в школах Республіки в 1968-1969 навчальному році. – 67 арк.

Довідка про окремі питання перебудови роботи шкіл та органів народної освіти Чернівецької області згідно закону про зміцнення зв’язку школи з життям і дальший розвиток системи народної освіти УРСР (1960) // ЦДАГО України. – Ф. 1. ЦК КПУ. – Оп. 73. – Спр. 741. – Арк. 256-258.

Доповідні записки та довідки управління про стан виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1967 р. № 305 «Про роботу шкіл робочої та сільської молоді УРСР» за 1969 рік // АМО УРСР. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 6867. – Арк. 141.

Зведена розробка даних про віковий склад учнів та розподіл шкіл сільської молоді за мовами навчання на початку 1962-1963 н. р. // АМО УРСР. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 3719. – Арк. 1-10.

Звіт про роботу шкіл у 1960-1961 н. р. // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 750. – Арк. 2-120.

Матеріали XXI з’їзду Комуністичної партії України. – К., 1960. – 360 с.

Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 40-х – середина 50-х рр.) / Колективна монографія у 3-х ч. – Ч.1. / Відп. ред. В. М. Даниленко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2010. – 351 с.

Присяжнюк К. Ф. Новий етап у розвитку радянської школи на Україні. – К.: Радянська школа. – 1968. – 135 с.

Радянська Україна: соціально-економічний довідник / Авт. Колектив В. І. Сенченко (керівник) та ін. – К.: Політвидав України, 1985. – 206 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 912 с.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 735 Отчет о работе школ УССР в 1957-1958 учебном году. – 123 арк.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 73. – Спр. 748. Информация о выполнении постановления «О состоянии и мерах дальнейшего улучшения общего образования работающей молодёжи УССР. – 18.01-27.10.1961. – 286 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.