Економічні, соціальні та національні умови в Західній Україні у другій половині ХІХ ст.

Magdalena Mizgalska

Анотація


Перед Першою світовою війною Східна Галичина становила невід’ємну частину Австро-Угорської імперії. Перед поділами І Речі Посполитої ця земля була частиною польської держави, так звані Східні креси. Галицький соціальний простір заповнювали багатокультурні та багатонаціональні спільноти. Виникло багато соціальних проблем, в основному пов’язаних із непростою економічною ситуацією, що накладалась на етнічні конфлікти.
У ХІХ ст. три етноси (українці, поляки та євреї) пройшли процеси, пов’язані із формуванням сучасних націй. Відхід від феодальних форм управління сприяв переходу до більш ліберальної соціальної політики. Це було важливим фактором, який прискорив процеси державотворення серед українців, і євреїв. Крім того, важливу роль у тих процесах відіграла соціально-економічна ситуація у тогочасній Східній Галичині. Також ситуацію ускладнювала політика «розділяй і володарюй», яка проводилася Австро-Угорською імперією.

Ключові слова


Східна Галичина; багатокультурність; процеси націотворення

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Borzym St., Stanisław Szczepanowski, Idea polska. Wybór pism., Warszawa 1988.

Broński K., Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Kraków 2003.

Chojnowski A. i Bruski J., Ukraina, Warszawa 2006.

Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, Yad Vashem, Jerusalem 1980, vol. II.

Hoff J., Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Rzeszów 2005.

Hrycak J., Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886), Warszawa 2010.

Kofler O., Żydowskie dwory: wspomnienia z Galicji Wschodniej od początku XIX wieku do wybuchu I wojny światowej, Warszawa 1999.

Kozłowski M., Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Bydgoszcz 1999.

Kto był kim w Drugiej Rzeczpospolitej, red. Majchrowski J. M., przy współpracy Mazur G. i Stepan K., Warszawa 1994.

Mazur G., Życie polityczne polskiego Lwowa 1918 - 1939, Kraków 2007.

Miełajew W., Jewrei wo Lwowie, Lwów 1994.

Olgelbrand S., Encyklopedia powszechna, Warszawa 1860, t. II.

Schall J., Historia Żydów w Polsce, na Litwie i Rusi, Lwów 1934.

Serczyk W. A., Historia Ukrainy, Wrocław 1979.

Szczepanowski St., Myśli o odrodzeniu narodowem, wydanie trzecie uzupełnione z życiorysem i portretem autora. Pośmiertnego wydawnictwa zbiorowego Pisma i przemówienia, Lwów – Warszawa 1923, t. I.

Szczepanowski St., Nędza w Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888.

Tomaszewski J., „Kresy wschodnie w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku” [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. Między Polską etniczną a historyczną, t. VI, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988.

Wierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003.

Wilson A., Ukraińcy, Warszawa 2004.

Wróbel P., Zarys dziejów Żydów na ziemiach polskich w latach 1880 – 1980, Warszawa 1991.

Zamorski K., Informator statystyczny do dziejów społeczno - gospodarczych Galicji, Kraków – Warszawa 1989.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.