№ 11 (2013)

Зміст

ІСТОРІОГРАФІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ

Аграрні відносини в Галичині 1921-1939 рр. у польській історіографії PDF
Андрій Володимирович Крюков 10-16
Внесок сільськогосподарської кооперації в розвиток аграрного сектора економіки України 20-х років XX ст.: історіографія проблеми PDF
Юрій Миколайович Лазуренко 17-24
Кустарно-промислова кооперація УСРР періоду непу в російській історіографії кінця XX – початку XXI ст. PDF
Олександр Володимирович Малишев 25-31
Українська емігрантська історіографія ХХ ст. про В. Д. Отамановського PDF
Ігор Юрійович Робак, Ганна Леонідівна Демочко 32-39
Висвітлення партизанського руху на українських землях у роки Великої Вітчизняної війни: сучасна історіографія PDF
Наталія Олександрівна Свинаренко 40-47
Польськомовні публікації на тему голоду в Україні у 20-х і 30-х роках ХХ ст. PDF
Aleksander Smoliński 48-55
Лікарське наукове середовище у Львові в 1918-1946 роках в польській історіографії PDF
Tadeusz Srogosz 56-61

ІСТОРІОГРАФІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Формування національних ідеологічних орієнтирів у західних слов’ян у передреволюційні роки (1848) PDF
Євген Володимирович Бевзюк 62-68
Аграрна політика урядів білого руху Півдня Росії в оцінці білоемігрантської історіографії PDF
Сергій Валерійович Корновенко 69-76
Партійно-радянська номенклатура УРСР середини 80-х – початку 90-х років ХХ ст. в рецепції діаспорних та західних учених PDF
Юлія Володимирівна Кузьменко 77-84
Радянський простір часів «холодної війни» в американських підручниках PDF
Валерія Валеріївна Некрасова 85-92
Львівська школа досліджень доби Станіслава Понятовського у міжвоєнний період PDF
Andrzej Stroynowski 93-99
Українське питання та Конституційно-демократична партія Росії (1905-1918 рр.) в сучасній російській історіографії PDF
Лілія Василівна Щербін 100-105

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ІСТОРІОГРАФІЇ

Польський міф про «східні креси» в польсько-українських відносинах PDF
Богдан Гальчак 106-110
Регіональна інтеграція в АТР в пост-біполярній політиці США PDF
Наталія Данилівна Городня 111-118
Російська історіографія про «західний чинник» в українській «помаранчевій революції» PDF
Наталя Василівна Корнієнко 119-124
Зарубіжна історіографія про українські землі імперії Габсбургів як фактор австро-російських відносин на початку XX ст. PDF
Ірина Тарасівна Музичин 125-133
Політичний аспект російсько-українських відносин 20-х років ХХ ст. у новітній історіографії PDF
Влада Володимирівна Сокирська 134-139
Сучасні українсько-польські відносини у висвітленні польської історіографії PDF
Наталія Миколаївна Чорна 140-145
Трансфер українського та польського населення 1944-1946 рр. у новітній історіографії та джерелах PDF
Сергій Іванович Шишела 146-153

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Питання достовірності та доступності іноземних джерел в процесі висвітлення дискусійних фактів вітчизняної історії PDF
Наталія Іванівна Земзюліна 154-160
Джерела з історії Словенії першої половини ХХ ст. у Архіві Форін-Офіса (м. Лондон) PDF
Катерина Володимирівна Мальшина 161-167
Джерельна база української діаспори в США: з минулого до сьогоднішніх реалій PDF
Наталія Григорівна Мерфі 168-175
Документи березневого (1965 р.) пленуму ЦК КПРС як важливе джерело в дослідженні аграрної історії PDF (Русский)
Анатолій Іванович Шевельков 176-182
Кримінальне переслідування княгині Марії Любомирської: епізод з життя 1915 р. (на підставі матеріалів Центрального державного історичного архіву України у м. Київ) PDF
Оксана Олександрівна Якимчук 183-189

РЕЦЕНЗІЇ

Дидактичний вимір теоретико-методологічних засад історичного пізнання Рецензія на монографію: Бондаренко Г. В. Теорія та методологія історії. Програма й тестові завдання, основи курсу, словник понять і категорій : навч. посіб. (Луцьк, 2011) PDF
Віктор Володимирович Гоцуляк 190-192