Джерельна база української діаспори в США: з минулого до сьогоднішніх реалій

Наталія Григорівна Мерфі

Анотація


Проаналізована джерельна база українських видань в США з початку ХХ ст. до початку ХХІ ст. Звернуто увагу на праці окремих діячів, які присвятили свої дослідження різним аспектам життя, питанням демографії і діяльності діаспори.

Ключові слова


діаспора; українська громада; етнічна преса; мемуари; публікації; національна свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ukrainians in America / by Myron B. Kuropas. – 1996. – P. 27.

Senate Documents, 61st Cong. 3rd Sess. 1910-1911. – Vol. 9. – P. 155.

Див., напр.: Myron Melnyk. Ethnic Communities. Immigration of Ukrainians to the United States// Ethnic forum; bulletin of ethnic studies and ethnic bibliography. Kent, Ohio; Center for the Study of Eth., Vol.:15. Issue:1-2. Month/Year: 1995. – P. 108

В. Ісаїв. Українці в Американському та Канадському суспільствах. Соціологічний збірник. – Т. І. – Джерсі-Сіті, 1976. – 360 с.

http://www.inform-decisions.com/stat.

The Ukrainian Weekly. – 2003, October 12. – N. 41. – Vol. LXXI.

The Ukrainian Weekly. – 2000, January 9. – N. 2. – Vol. LXVIII.

O. Wolowyna. Ethnicity and National Identity: Demographic and Socioeconomic Characteristics of Persons with Ukrainian Mother Tongue in the United States, 1970, Harvard University Press, 1986Ukrainian Weekly, 09-01-2002.

The Ukrainian Weekly. – 2003, September 1. – N. 35. – Vol. LXX.

East E. Lincoln’s Russian General // Journal of the Illinois State Historical Society., Vol.:52., Spring 1959., p. 106-122.

McElligott M. A monotony full of sadness; the diary of Nadine Twechine May 1863-1864 // Journal of the Illinois State Historical Society., Vol.:LXX., Feb. 1977., p. 27-89.

Див., напр.: Hayashida Ronald, Kittleson David. The Odyssey of Nicholas Russel // The Hawaiian Journal of History. – Vol.11. – 1977. – P.110-124

Halich Wasyl. Nicholas Russel: First American-Ukrainian Doctor // Forum A Ukrainian Review. – № 7 Fall. – 1968. – Р. 15

Journal of the Ukrainian Cultural institute. – Winter, 2002. – Vol. XXII. – N 4. – Р. 5

Journal of the Ukrainian Cultural institute. – Winter, 2003. – Vol. XXIIІ, N 1. – Р. 7

First Ukrainian Newspaper and Book in America by J.P. Chase // Forum A Ukrainian Review. – N 13, Summer. – 1970. – Р. 3-4.

Січинський Мирослав. Народна справа в Америці. – Нью-Йорк, 1919.

За Україну: Подорож Вельможного Пана Гетьманича Данила Скоропадського до Злучених Держав Америки й Канади. Осінь 1937 – весна 1938 / Уложив Іван Ісаїв. – Едмонтон, Альберта, 1938.

Див., напр.: Галич В. Розміщення української імміграції в злучених державах. Пропам’ятна книга видана з нагоди сорокалітнього ювілею Українського Народного Союзу. – Джерзі Ситі, Нью Джерзі: Накладом Українського Народного Союзу, 1936

Галич В. Economic Aspects of Ukrainian Activity in the United States // University of Iova Studies. – 1934. – Vol. X. – № 3

Ukrainian Farmers in the United States // Agricultural history. Vol 0., 1936. – p. 25-39.

Ukrainians in the United States, by Wasyl Halich, PH. D. – Chicago, Ill., The University of Chicago Press [1937]. – ХІІІ, 174 p.

Chyz, Yaroslav J. The Ukrainian Immigrants in the United States. – Scranton, Pennsylvania: The Ukrainian Workingmen’s Association, 1939 (reprint). – Р. 33.

The Ukrainian Immigrants in the United States, by Yaroslav J. Chyz. Scranton, Ukrainian Workingmens Association, 1939. pages 6, 26.

Balaban V.& Hirka B. Ukrainians in Texas. Bicentennial-Centennial Comm. & Ukrainian National Association. Houston-1976.

Palanuk, Agnes. The Ukrainians of North Dakota. – Belfield, ND: North Dakota Ukrainian Pioneer Days Committee, 1974. – 19 p.

Свобода. – 1979, 22 серпня. – Ч. 190.

The Ukrainians of Maryland / Stephen Basarab, Paul Fenchak, Wolodymyr C. Sushko, and others.1st ed. Baltimore : Ukrainian Education Association of Maryland, 1977. xvi, 519 p. : ill..

Wertsman Vladimir. The Ukrainian’s in America, 1608-1975: A Chronology and Fact Book. – Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications, 1976.

Див., напр.: Пропам’ятна книга видана з нагоди сорокалітнього ювілею Українського Народного Союзу. – Джерзі Ситі, Нью Джерзі: Накладом Українського Народного Союзу, 1936. – С.178-191; 193-207; 255-286; 287-299; 300-324; 325-348; 349-359; 451-457; 529-747.

Сурмач М. Історія моєї «сурми»: спогади книгарця. Нью Йорк., вид. «Сурма», 1982. – 190 с.

Слідами піонерів: Епос української Америки. – Нью-Йорк : Свобода, Б.Р. – 270 с.

Куропась С. Спогади з України й 60 років в Америці. – Нью-Йорк – Париж –Чикаго, 1988. – 575 с.

Куропась М. Історія української еміграції в Америці: Збереження культурної спадщини / Переклав на українську мову Вадим Павловський. Український музей. – Нью-Йорк, 1984.– С. 3.

Див., напр.: Ювілейний альманах Федерації американських українців стерту Мічиган. Виданий з нагоди 15-річчя заснування. – Детройт: Б.в., 1954

Золоті роковини: До 50-річчя великої української національної революції та відновлення української державності. 1917-1967. Календар-альманах українського народного союзу на 1967 рік. – Джерсі-Сіті, Нью-Йорк: Вид-во «Свобода», 1966

Українці в Детройті і в Мічигані: Відзначення тисячоліття хрещення України. Детройтський Метрополітальний комітет українського тисячоліття. – Детройт, 1988

Українці в Чикаго і Іллінойс: В тисячоліття хрещення України: Збірник-довідник (комісія тисячоліття християнства в Україні. Відділ Іллінойс / Ред. і упоряд. В. Маркусь. – Чикаго, 1989.

Див., напр.: A Select Index to Svoboda. Official Publication of The Ukrainian National Association, Inc. A Fraternal Association. Volume one: 1893-1899. Immigration History Research Centre University of Minnesota. – Saint Paul: MN., 1990. – p. 406.

A Select Index to Svoboda. Official Publication of The Ukrainian National Association, Inc. A Fraternal Association. Volume Two: 1900-1907. Immigration History Research Center University of Minnesota. – Saint Paul: MN., 1991. – p. 410.

Див., напр.: Gale Encyclopaedia of Multicultural America / by Judy Galens, Anna J. Sheeta, Robyn V. Young. Volume 2. – Detroit, Michigan. Gale Research Inc., 1995. – 1477 p.

Magocsi P. Ukrainians // Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. – Cambridge, Mass.; Belknap Press of Harvard University, 1980. – p. 997-1009

Markus V. Ukrainians in the United States // Ukraine: A Concise Encyclopedia. Ed. By V.Kubijovich. – Toronto, 1971. – Vol. 2. – P. 1100-1151.

Серед енциклопедичних видань важливе місце належить «Енциклопедії Українознавства» – ЕУ (головний редактор – Володимир Кубійович, Париж-Нью Йорк; три томи загальної частини: 1949-1952, десять томів словникової частини: 1955-1989), в 90-х роках перевидано в Україні.

Свобода. – 2009. – 29 травня.

«Енциклопедія української діаспори»: презентація другої книги американського тому // Бюлетень. – 2012. – №34 (50). – С. 7-8.