Документи березневого (1965 р.) пленуму ЦК КПРС як важливе джерело в дослідженні аграрної історії

Анатолій Іванович Шевельков

Анотація


Введено до наукового обігу і проаналізовано розсекречені архівні документи ЦК КПРС, матеріали березневого (1965 р.) пленуму ЦК КПРС, включаючи Стенографічний звіт. Залучення нових архівних документів, раніше не досліджених джерел, дозволяє дати більш об’єктивну інформацію про аграрну політику держави, розвиток сільського господарства в країні і Україні, відтворити правдиву аграрну історію другої половини ХХ століття. Одночасно виявлено основні проблеми розвитку аграрного сектора економіки.

Ключові слова


архівні документи; пленум ЦК; аграрна політика; колгоспи і радгоспи; сільськогосподарське виробництво

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ), ф. 2, оп. 1, д. 767. л. 1-124.

РГАНИ , ф. 2, оп. 1, д. 768, л. 1-275.

РГАНИ, ф. 2, оп. 1, д. 769, л. 1-126.

РГАНИ, ф. 2, оп. 1, д. 771, л. 1-258.

РГАНИ, ф. 2, оп. 3, д. 191, л. 1-289.

Мартовский пленум ЦК КПСС. 24-26 марта 1965 г. Стенографический отчет. – М., 1965. – 240 с.