Регіональна інтеграція в АТР в пост-біполярній політиці США

Наталія Данилівна Городня

Анотація


Здійснено перший у вітчизняній історичній науці порівняльний аналіз основних засад політики США щодо регіональної інтеграції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) у 1989-2013 рр. за адміністрацій Дж. Г. У. Буша, У. Клінтона, Дж. У. Буша, Б. Обами.

Ключові слова


зовнішня політика США; АТР; регіональна інтеграція; Дж. Г. У. Буш; У. Клінтон; Дж. У. Буш; Б. Обама

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончар Б., Гончар Ю. Концепція американського світового лідерства у зовнішній політиці Б. Обами // США і світ: ХХІ століття. Колективна монографія пам’яті Є. Камінського. – К., 2012

Погорська І., Лакішик Д. Зовнішня політика адміністрації Б. Обами в контексті американського глобального лідерства // Проблеми міжнародних відносин. – 2011. – № 2. – С. 179-192.

Пронь С. Нова «модель безпеки» в азійсько-тихоокеанському регіоні та американсько-японські відносин // Дослідження світової політики. – 2003. – Вип. 22. – С. 190-196

Шевчук О. Система безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону: фактори формування і тенденції розвитку. – Миколаїв, 2010

Головченко В. Американсько-китайські взаємини й формування поліцентричної системи міжнародних відносин // США і світ: ХХІ століття. Колективна монографія пам’яті Є. Камінського. – К., 2012

Пронь С. Японія – США – Росія: співробітництво та суперництво в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 1951-2007 роки. – Миколаїв, 2008

Таран М. Новий зміст «старих» проблем (Американсько-китайські відносини) // Політика і час. – 2003. – № 8. – С. 76-82

Шевчук О. Китай між США і Росією: геостратегічні відносини. – Миколаїв, 2008.

Баранова Н. Східна Азія у доктринальних засадах тихоокеанської політики США (кінець 1990-х – 2000-і рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2002. – Вип. 36. – Ч. ІІ. – С. 76-78

Франчу Н. Політика США в Східній Азії в умовах постбіполірності. Дисертація… канд. політ. наук. – К., 2002

Шергін С. О. Тихоокеанська стратегія Вашингтона: від Клінтона до Обами // Дослідження світової політики. – 2011. – Вип. 4 (57). – С. 28-36.

Городня Н. Азійсько-тихоокеанська політика адміністрації Б. Обами // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 6 (241). – С. 17-24

Городня Н. Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2011. – № 108. – С. 7-10

Городня Н. Еволюція політики США в Південно-Східній Азії в постбіполярний період // Проблеми міжнародних відносин. – 2011. – № 2. – С. 89-105.

Haass R. The Restoration Doctrine // American Interest. – 2012. – Jan-Feb. – Vol. VII, No 3. – P. 48-56.

Acharia A. A Quest for Identity. International Relations in Southeast Asia. – Oxford University Press, 2000.

Sopiee, Noordin. The Political and Economic Dynamics in Post-Cold War Asia Pacific // A Man & his Idea. Selected writings and speeches. – Kuala Lumpur, Malaysia : Institute of Strategic and International Studies (ISIS), 2006. – P. 281-310.

Hurst, Steven. The Foreign Policy of the Bush Administration. In Search of a New World Order. – London&New York : Cassell, 1999.

Mervin, David. George Bush and the Guardianship Presidency. – Palgrave MacMillan, 1996.

APEC Economic Leaders’ Declaration on Common Resolve, Bogor, Indonesia, November 15, 1994 // Public Papers of the Presidents of the United States. William J. Clinton, 1994 (in two books). Book 2. Aug1 to Dec 31, 1994. – Washington, 1995.

The Enterprise for ASEAN Initiative (EAI) [Електронний ресурс] / Office of the United States Trade Representаtive. – Режим доступу: http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Regional/Enterprise_for_ASEAN_Initiative/Section_Index.html

Trade and Investment Framework Agreements [Електронний ресурс] / Ibidem. – Режим доступу: http://www.ustr.gov/trade-agreements/trade-investment-framework-agreements

Trade and Investment Framework Agreement between the United States of America and the Association of Southeast Asian Nations [Електронний ресурс] / Ibidem. – Режим доступу: http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/tifa/asset_upload_file932_9760.pdf

Munakata, Naoko. Transforming East Asia. The Evolution of Regional Economic Integration. – Tokio & Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2006.

News Conference by President Obama [Електронний ресурс] / The White House. President Barack Obama. – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2011/11/13/president-obama-holds-press-conference-apec-summit#transcript


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.