Джерела з історії Словенії першої половини ХХ ст. у Архіві Форін-Офіса (м. Лондон)

Катерина Володимирівна Мальшина

Анотація


Розглянуто формування Архіву Форін-Офіса, його структура та відділи, які містять британські дипломатичні документи офіційного та неофіційного походження щодо регіону Середньої та Південно-Східної Європи, канцелярську документацію та записки мемуарного характеру, що складають комплекс джерел з історії Словенії першої половини ХХ ст. Документи поділені на групи, виділено періоди історії Словенії, які висвітлюються в розглянутих джерелах.

Ключові слова


джерела; історія; Словенія; Форін-Офіс; документи

Повний текст:

PDF

Посилання


Biber D. Britanska diplomatska poročila o nemńki manjńini v Jugoslaviji v letih 1933-1945 / Duńan Biber // Prispevki za novejńo zgodovino. – 1995. – Ńt. 1-2. – Str. 97-102.

Еvidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se nanańa na Slovenijo in slovence // http://www.arhiv.gov.si/si/javne_evidence/evidenca_arhivskega_gradiva_v_tujini/

Jeraj M., Melik J. Slovenija in Slovenci v britanskem arhivu –malo drugace // Arhivі. – 2005. – Ńt. 2. – Str. 395-403.

Yugoslavia and its historians: understanding the Balkan wars of the 1990s / ed. by Norman M. Naimark and Holly Case. – Stanford (Calif.): Stanford University Press, 2003. – 275 s.

Yugoslavism: histories of a failed idea, 1918-1992 / ed. Dejan Djokić. – London : Hurst, 2003. – 356 s.