Лікарське наукове середовище у Львові в 1918-1946 роках в польській історіографії

Tadeusz Srogosz

Анотація


Інтерес у польській історіографії до проблеми середовища вчених-лікарів у Львові в 1918-1946 роках з політичних причин виник у 1980-х роках. Історія медицини Львова домінувала у роботі дослідника з Вроцлава Ванди Войткевич-Рок. Крім того, сучасні досягнення в цій галузі доповнять дослідження життя і діяльності видатних вчених-лікарів зі Львова.

Ключові слова


лікарське наукове середовище; Львів; польська історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Gliński J.B. Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej, t. I-IV. – Wrocław-Warszawa: Naczelna Izba Lekarska, 1997-2011. – 519 s., 579 s., 550 s., 526 s.

Jastrzębowski Z., Srogosz T. Z rozważań nad wykorzystaniem niektórych współczesnych nurtów filozofii nauki w historii medycyny. «Archiwum Historii i Filozofii Medycyny». – 1990. – T. 53. – z. 3. – s. 67-74.

Löwy I. Polska szkoła filozofii medycyny: od Tytusa Chałubińskiego do Ludwika Flecka. – Wrocław-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1992. – 48 s.

Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Parnasie. red. I. Stasiewicz-Jasiukowa. – Warszawa: Wyd-wo IHNOiT PAN, 1993. – 239 s.

Płonka-Syroka B. Koncepcja faktu naukowego Ludwika Flecka w odniesieniu do poglądów niemieckiej szkoły neoromantycznej, w: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. V.- red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak.- Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – s. 24-41.

Płonka-Syroka B. Społeczno-kulturowy model nauki Ludwika Flecka i biograficzny kontekst jego genezy, w: Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku. – red. Z. Podgórska-Klawe. – Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN-Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, 2010. – s. 141-151.

Srogosz T. Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki.- Częstochowa: Wyd-wo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 2003. – 248 s.

Śródka A. Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, cz. VI: Nauki medyczne, z. 1-2. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990-1991. – 414 s., 392 s.

Wiertlewska-Bielarz J. Ludwik Fleck, w: Polska szkoła filozofii medycyny. Przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe. – red. M. Musielak, J. Zamojski. – Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010. – s. 192-213.

Wojtkiewicz-Rok W. Bolesław Popielski. Bibliografia 1928-1994.- Wrocław: Wyd-wo Erechtejon, 1995. – 46 s.

Wojtkiewicz-Rok W. Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894-1918. – Wrocław: Wyd-wo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. – 170 s.

Wojtkiewicz-Rok W. Kierunki badań naukowych i kształcenia młodzieży w lwowskiej szkole ginekologiczno-położniczej w I poł. XX w. «Ginekologia Praktyczna». – 2000. – R. 8. – nr 5. – s. 36-37.

Wojtkiewicz-Rok W. Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. – Toruń: Wyd-wo Adam Marszałek – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2012. – 315 s.

Wojtkiewicz-Rok W. Lwowski Tygodnik Lekarski 1906-1921, w: Dzieje Polskiego naukowego czasopiśmiennictwa medycznego i farmaceutycznego. Materiały XV Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji Lublin 22-24 września 1988 r., cz. II. – Warszawa: Instytut Historii Nauki, Techniki i Oświaty PAN-Polskie Towarzystwo Historii i Farmacji, 1988. – s. 289-307.

Wojtkiewicz-Rok W. Mediczni studii v Lvovi v rokach 1894-1939 v spogadach likariev, «Acta Medica Leopoliensia. Lvivskij miedicznij czasopism». – 2007. – T. 13. – nr 1-2. – s. 129-136.

Wojtkiewicz-Rok W. Rola Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza w kształtowaniu polskiego modelu nauczania medycyny. Studia medyczne UJK w latach 1920-1939. – Wrocław: Wyd-wo Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1996. – 365 s.

Wojtkiewicz-Rok W. Społeczno-polityczne zaangażowanie lekarzy lwowskich w pierwszej poł. XX w., «Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną». – 1999. – T. 6. – z. 2. – s. 99-106.

Wojtkiewicz-Rok W. Studia medyczne we Lwowie w latach 1894-1939 w świetle pamiętników lekarzy, «Archiwum Historii i Filozofii Medycyny». – 1998. – R. 61. – z. 1. – s. 71-86.

Wojtkiewicz-Rok W. Wydział Lekarski Uniwersytetu Lwowskiego w czasie I wojny światowej, «Archiwum Historii i Filozofii Medycyny». – 1988. – R. 51. – z. 1. – s. 71-79.

Wojtkiewicz-Rok W., Hajzik R. W trosce o zdrowie młodzieży akademickiej we Lwowie (1920-1939) i we Wrocławiu (1945-1948), Wrocław: Wyd-wo Akademii im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2012. – 139 s.

Wrzesiński W. Lwów – Wrocław. Dwa miasta, dwa regiony, dwa uniwersytety, «Nauka». – 2009. – nr 4. – s. 143-156.

Wrzesiński W. Uniwersytet Wrocławski 1945-1995. – Wrocław: Wyd-wo Leopoldinum, 1995. – 538 s.