Сучасні українсько-польські відносини у висвітленні польської історіографії

Наталія Миколаївна Чорна

Анотація


Проаналізовано історіографічний доробок польських вчених, присвячений проблемі сьогоденних українсько-польських взаємин. З’ясовано, яким чином дослідники та науковці визначають місце України у геополітичних орієнтирах Польщі, чим пояснюють виняткову зацікавленість офіційної Варшави у наближенні України до Європи, успіхах її європейської інтеграції.

Ключові слова


Україна; Польща; відносини; співробітництво; історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bieleń S. Polska a novi ład polityczny w Europie / Stanisław Bieleń // Sprawy Międzynarodowy. − 1991. − № 1. − S. 19-34.

Wizimirska B. Polska polityka zagraniczna / Barbara Wizimirska // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. – 1991. – S. 8-12.

Nowakowski J. Polska pomiędzy Wschodem a Zachodem. Szansa pomostu czy historyczne fatum / Wojciech Nowakowski // Polska w Europie (OSM Kancelaria Senаtu RP). – 1993. – Z. 11. – S. 112-117.

Nowakowski J. Polska polityka wschodnia w 1991 roku / Wojciech Nowakowski // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. – 1991. – S. 77-78.

Onyszkiewicz J. Kilka uwag o probleme bezpieczenstwa Polski / Janusz Onyszkiewicz // Polska w Europie. – 1992. − 8 kwiecen. – S. 27-36.

Orłowski Т. Polska myśl polityczna i polityka lat 1989−1993 wobec wschodnich sąsiadów / Tomasz Orłowski // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. − 2004. − Rok 2. − S. 10−15.

Зайончковский В. Восточная Европа в польской дипломатии / Войцех Зайончковский // Pro et Contra. − Т. 3. − № 2. − Весна 1998. − С. 39-52.

Геремек Б. Основні напрямки зовнішньої політики Польщі / Броніслав Геремек // Політична думка. – 1998. – № 1. – С. 62-75.

Bojarski W. O nowa polityke Polski w stosunku do Ukrainy / Włodzimerz Bojarski // Polska w Europie. – 1991. − 4 styczen. – S. 64-72.

Bratkiewicz J. Stosunki z Rosją, Ukrainą i Białorusią / Jacek Bratkiewicz // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. – 1994. – S. 127-134.

Calka M. J. Stosunki z Ukraina / Marek Janusz Calka // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. − 1995. − S. 119-124.

Cieślik M. Stosunki polsko-ukraińskie / Marek Cieślik // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. – 1994. – S. 135-144.

Gill W. Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989-1993 / Władysław Gill, Norbert Gill. – Torun : Adam Marszałek, 1994. – 123 s.

Kamiński A. Z. Stosunki рolsko-ukraińskie. Raport / A. Z. Kamiński, J. Kozakiewicz. – Warszawa : Centrum Stosunkуw Miedzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, 1997. – 60 s.

Козакевич Є. Розширення НАТО та європейська політика України / Єжи Козакевич // Політична думка. − 1999. − № 1-2. − С. 86-100.

Козакевич Є. Рухаємося у доброму і бажаному напрямі / Єжи Козакевич // Політика і час. − 1995. − № 4. − С. 21-26.

Stosunki рolsko-ukraińskie / pod red. J. Kozakiewicza. − Kraków : Międzynarodowy Centrum Rozwoju Demokracji, 1998. − 194 s.

Surmacz B. Współczesne stosunki polsko-ukraińskie: Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie / Beata Surmacz. − Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. − 266 s.

Toś А. Polityczne stosunki polsko-ukraińskie w ostatniej dekadzie XX w. / Arkadiusz Toś. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psz.pl/tekst-16601/Arkadiusz-Tos-Polityczne-stosunki-polsko-ukrainskie-w-ostatniej-dekadzie-XX-w

Зюлковскі М. Польсько-українські взаємини як складова архітектури сучасної Європи / Марек Зюлковскі // Віче. − 2003. − № 6. − С. 72-74.

Сівець М. Україна та Польща: підсумовуючи досягнуте / Марек Сівець // Дзеркало тижня. − 2001. − 22 серпня (№ 32).

Fedorowicz K. Ukraina w Polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999 / Krzysztof Fedorowicz. − Poznań : Wydawnictwo naukowe UAM, 2004. − 248 s.

Драус Я. Дослідження польсько-українських стосунків у 1991-2008 роках: нарис проблематики / Ян Драус ; пер. з пол. Є. Г. Сінкевич // Чорноморський літопис. Науковий журнал. − Миколаїв, 2010. − Вип.. 1. − С. 32-41.

Драус Я. Процес становлення та розвиток польсько-українських відносин у 1991-2009 роках: політичний дискурс / Ян Драус // Економічний часопис ХХІ. − 2009. − № 11-12. − С. 38-44.

Іванський Т. Україна як геополітичний буфер або стратегічний інтерес / Тадеуш Іванський. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polit.ua/analitika/2011/04/07/iwansky.html

Мемхес Ф. Прометей серед трун. На шляху до нової східної політики / Філіп Мемхес. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=4787

Osińska L. Polskie a ukraińskie pojmowanie partnerstwa strategicznego pomiędzy Warszawą a Kijowem / Lucyna Osińska // Dialogi polityczne. − 2007. − № 8. − S. 25-42.

Залевські П. Місце і роль України в Європі / Павел Залевські. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pawelzalewski.eu/ua/publikacje/46,miejsce-i-rola-ukrainy-w-europie.html

Dêbski S. «Polityka wschodnia»: mif i doktryna / Sławomir Dêbski // Polski Przeglаd Dyplomatyczny. − 2006. − № 3(31). − S. 5-18.

Czornik К. Miejsce Ukrainy w polskiej polityce zagranicznej po «pomarańczowej rewolucji». Próba bilansu / Katarzyna Czornik // Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku / red. M. Stolarczyk. − Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. − S. 113-160.

Шептицький А. Останній романтик? Президент Качинський та Україна / Анджей Шептицький. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.net/ukr/news/371809-ostanniy-romantik-prezident-kachinskiy-ta-ukrajina.html

Пекло Я. Ягеллонське східне партнерство / Ян Пекло. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polit.ua/analitika/2011/02/03/peklo.html

Східне Партнерство та ідея європейської інтеграції. Можливості, обмеження і сфери співробітництва з точки зору Польщі і України : збірник доповідей міжнародного експертного «круглого столу». Київ, 23 листопада 2010 р. / Фундація «Форум Східної Політики». − Вроцлав, 2010. − 132 с.