№ 6 (2011)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ КАДРІВ МІЛІЦІЇ В УСРР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. PDF
Юлія Володимирівна Делібалтова
З історії організації і структури греко-католицької церкви в Польщі після 1945 р PDF (Polski)
Julia Dziwoki
СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1863-1864 рр. В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА ПЕРЕШКОДИ В ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Юрій Сегійович Земський
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКО-ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ СЕЛЯН-ОДНООСІБНИКІВ ЯК САМОСТІЙНИХ ГОСПОДАРІВ У 1929-1933 РР. (НА ПРИКЛАДАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ) PDF
Лариса Борисівна Лехан
КУСТАРНИЦТВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. І В СРСР У 20-ТІ РОКИ XX СТ.: ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ PDF
Олександр Володимирович Малишев
ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА АССИРІЙЦІ УКРАЇНИ У 1920-1930 РР.: ГРАНІ ДІАЛОГУ PDF
Артур Худувич Маргулов
ТЕОФІЛ ПАВЛИКІВ ТА МИКОЛА АНТОНЕВИЧ У БОРОТЬБІ ЗА ЗМІНУ ЗАКОНУ ПРО МОВИ ВИКЛАДАННЯ В НАРОДНИХ І СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ (70-ТІ РОКИ XIX СТ.) PDF
Ярослав Мокляк
ВІДНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО АПАРАТУ ПЕТРОГРАДА В 1921-1923 РР. PDF
Олена Михайлівна Орленко
ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИЙ ПРОЦЕС ДО КРИМУ В 1944-1964 РОКАХ: ПРИЧИНИ, ХІД, ПОМИЛКИ, РЕЗУЛЬТАТИ PDF
Ельвіна Ізетівна Сеітова
ОГЛЯД ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ І ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ (1836-1857) PDF
Валерія Леонідівна Цубенко
УЧАСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ М. ХЕРСОНА (КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.) PDF
Олександр Вікторович Черемісін
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬСЬКИХ АРХІВІВ) PDF
Інна Михайлівна Шугальова

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛЬСЬКА МЕНШИНА ЯК ЧИННИК УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКОЇ СПІВПРАЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Олег Ярославович Калакура
ПРАВОВІ ОСНОВИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ PDF
Андрій Юрійович Лега
ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТ ТА НОВИХ РЕЛІГІЙНИХ РУХІВ У ДОКУМЕНТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Володимир Миколайович Рогатін
ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДУ УРЯДІВ М. ТЕТЧЕР (1979-1990) ДО ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА У ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ PDF
Євген Григорович Сінкевич, Анна Володимирівна Балан

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

РОСІЙСЬКІ МАНДРІВНИКИ В ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОМУ ВИВЧЕННІ КРИМУ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. PDF
Геннадій Сергійович Каушлієв
ІСТОРІОГРАФІЧНІ СЮЖЕТИ У ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ О. П. ЗЕРНІНА PDF
Юлія Анатоліївна Кисельова
НЕОПУБЛІКОВАНІ ДЖЕРЕЛА З АРХІВІВ КИЄВА І МОСКВИ ПРО ІСТОРІЮ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906-1917 РР.) PDF
Олександр Олександрович Коник
ДЕМАРКАЦІЯ РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ МІЖ ДНІПРОМ І ПІВДЕННИМ БУГОМ У 1780-1783 РР.: ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Юлія Олександрівна Коник
ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СТУДЕНТСТВА УСРР 20-Х РОКІВ ХХ СТ. PDF
Ольга Олександрівна Лаврут
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. PDF
Наталія Олександрівна Леміш
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗЕМСТВАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Олексій Анатолійович Макієнко
ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ НА ЗЛАМІ ІІ-І ТИС. ДО Н.Е. PDF
Людмила Володимирівна Матвієнко
ДОКУМЕНТИ ПРО ПОШТОВІ ТА ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІ УСТАНОВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИЧНИХ АРХІВІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ) PDF
Ірина Сергіївна Міронова
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ В ПРАЦЯХ РАДЯНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У 40-70 РР. PDF
Ірина В’ячеславівна Перехрест
«БІЛІ ПЛЯМИ» В БІОГРАФІЇ В. Д. ОТАМАНОВСЬКОГО І ПЕРСПЕКТИВИ АРХІВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ЇХ УСУНЕННЯ PDF
Ігор Юрійович Робак
БІОІСТОРІОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В ДОРОБКУ В. САРБЕЯ PDF
Анна Іллівна Ткачук
АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 1920-Х РОКІВ PDF
Олександр Васильович Чернуха
ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-НАУКОВОГО ЛІДЕРСТВА ТХОРЖЕВСЬКОГО РОБЕРТА ЙОСИПОВИЧА ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ PDF
Ольга Юріївна Балягузова

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ

ТОТАЛІТАРИЗМ В УКРАЇНІ PDF
Юрій Вадимович Котляр
ВИВЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ КРИМУ В РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ: СЕНСАЦІЙНІ ЗНАХІДКИ АБО ХІТЬ МАРНОСЛАВСТВА?: З ПРИВОДУ РЕПУБЛІКАЦІЙ С. Б. ФІЛІМОНОВА PDF
А. А. Непомнящий