ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ В ПРАЦЯХ РАДЯНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У 40-70 РР.

Ірина В’ячеславівна Перехрест

Анотація


Проаналізовано публікації та дослідження науковців періоду 40-70 рр. стосовно соціального аспекту наслідків Великої Вітчизняної війни та їх роль у подальшому дослідженні названої проблематики.

Ключові слова


дослідження; соціальна проблематика; спеціалізована допомога; відновлення; функціонування

Повний текст:

PDF

Посилання


Чавдаров С. Х. Найдемократичніша в світі школа // Радянська школа. – 1947. – № 5.

Зборовская Ф. И. Санитарные последствия войны среди детского населения и мероприятия по их ликвидации // Санитарные последствия войны и меры по их ликвидации: труды Первой конференции. 22-24 апреля 1946 г. – М., 1947.

Рикман О. О. Детские инфекции в годы Великой Отечественной войны // Медико-санитарные последствия войны: Труды Второй конференции. 17-19 декабря 1946 г.: у 2 т. – М., 1948. – Т. 1.

Шкляр Б. М. Мероприятия по ликвидации санитарных последствий войны и оккупации в Днепропетровской области // Медико-санитарные последствия войны и мероприятия по их ликвидации: Труды Второй конференции 17-19 декабря 1946 г. : в 2 т. – М., 1948. – Т. 1.

Філіпов О. М. Розвиток радянської школи УРСР в період першої післявоєнної п’ятирічки. – К., 1957.

Вознесенский М. О. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. – М., 1947.

Москвин В. Советская торговля в годы Великой Отечественной войны // Советская торговля за 30 лет. – М., 1947.

Щуров С. Электрификация сельского хозяйства в СССР // Народное хозяйство СССР. – Сб. 2. – М., 1948. – С. 364–377; Богдашкін П. Сільська електрифікація України. – К., 1948.

Грищенко М. М. Народна допомога школі. – К., 1948.

Каган С. С. Основные итоги восстановления здравоохранения в УССР за 1944 год // Здравоохранение УССР в 1944 году. Сводно-аналитический обзор, составленный на основании отчетов органов здравоохранения УССР за 1944 год. – К., 1947. – С. 156–163; Його ж. Основні досягнення соціалістичної охорони здоров’я в УРСР. – Серія X. – № 21. – К., 1957; Кононенко И. Ф. Здравоохранение Украины на пути к полному возрождению // Врачебное дело. – 1945. – № 3-4. – С. 97–104.

Історія селянства Української РСР : у 2 т. – К., 1967. – Т. 2; Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського союзу 1941-1945 рр.: у 3 т. – К., 1968. – Т. 2-3; Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – К., 1977. – Т. 7; К., 1979. – Т. 8, кн. 1; Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. Полтавська область. – К., 1967; Історія міст і сіл Української РСР: у 26 т. Дніпропетровська область. – К., 1970 та ін.

Буцько М., Лаврінович М. Відродження колгоспного села. – К, 1968; Денисенко П. І. Комуністична партія України – організатор відбудови народного господарства республіки (1943-1945 рр.). – К., 1968.

Коваль М. В. Все для перемоги. Подвиг трудящих України у Великій Вітчизняній війні. 1941-1945 рр. – К., 1970; Його ж. Общественно-политическая деятельность трудящихся Украинской ССР в период Великой Отечественной войны. – К, 1977.

Ларин А. Ф. Деятельность Коммунистической партии по организации материально-бытового обеспечения населения на освобожденной от немецко-фашистских захватчиков территории Украинской ССР (1943-1945 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. – К., 1975; Його ж. До питання про матеріально-побутове постачання населення України (1943-1945 роки) // Український історичний журнал. – 1978. – № 5. – С. 102–106.

Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР : в 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – 280 с.

Слуцкий А. Б., Сидоренко В. П. Профсоюзы Украины после победы Великого Октября. – М., 1961; Терлецький В. М. Ради депутатів трудящих Української РСР в період завершення будівництва соціалізму (1938-1958 рр.). – К., 1966; Белоносов И. И. Советские профсоюзы в годы войны. – М., 1970; Горлач М. Вірна опора партії комуністів. Профспілки України в боротьбі за здійснення ленінського плану комуністичного будівництва. – К., 1966.

Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. / голов. ред. кол. : Ю. Ю. Кондуфор (голов. ред.) та інші. – К., 1977. – Т. 7. – 535 с.; 1979. – Т. 8, кн. 1.

Советская экономика в период Великой Отечественно войны, 1941-1945 гг. – М., 1970.

Кравченко Г. Экономическая победа советского народа в Великой Отечественной войне // Военно-исторический журнал. – 1965. – № 4.

Хрулев А. Становление стратегического тыла в Великой Отечественной войне // Военно-исторический журнал. – 1961. – № 6.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.