БІОІСТОРІОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В ДОРОБКУ В. САРБЕЯ

Анна Іллівна Ткачук

Анотація


Проаналізовано біоісторіографічні студії Віталія Сарбея. У дослідженнях історика відтворені багатогранні образи багатьох українських науковців, висвітлено їх творчість, інтелектуальне середовище, а також соціокультурні умови. Предметом розгляду є й вплив суспільно-політичної ситуації в країні на наукову діяльність В. Сарбея, причини складнощів вивчення спадщини українських істориків у радянський період

Ключові слова


біоісторіографія; персонологічні дослідження; українська історична наука; наукові праці; В. Сарбей

Повний текст:

PDF

Посилання


Заремба С. З. [рецензія] / С. З. Заремба // Український історичний журнал. – 2002. – № 4. – С. 149 – 151. – Рец. на кн. : В. Г. Сарбей, Л. Г. Москвич. Академік УАН Орест Іванович Левицький (1848-1922 рр.). Життєпис, бібліографія його праць і праць про нього. – К., 1998. – 151 с.

Заремба С. З. Грані діяльності В. Г. Сарбея / С. З. Заремба // Сарбеївські читання: тези виступів всеукраїнського «круглого столу». – К. : Інститут історії НАН України, 2003. – С. 27–33.

Кондуфор Ю. Ю. Моральний потенціал більшовизму / Ю. Ю. Кондуфор, В. Г. Сарбей // Комуніст України. – 1989. – № 1. – С. 66–73.

Крюков А. В. Ще раз про «Запорожскую старину» І. І. Срезневського / А. В. Крюков, В. Г. Сарбей // Народна творчість і етнографія. – 1978. – № 6. – С. 47–58.

Курас Г. М. Михайло Могилянський і його недрукована розвідка про М. Коцюбинського / Г. М. Курас, В. Г. Сарбей, Г. П. Степанець // Слово і час. – 1990. – № 12. – С. 48–62.

Лукеренко В. Л. Философские взгляды М. Драгоманова : автореф. дис. … канд. философских наук / В. Л. Лукеренко. – К., 1963.

Пинчук Ю. А. Н. Н. Костомаров как историк Украины : автореф. дис. … канд. ист. наук: спец. 07.00.06 / Ю. А. Пинчук. – К., 1971. – 26 с.

Полухин Л. К. Формирование исторических взглядов Н. Н. Костомарова : автореф. дис. … канд. ист. наук / Л. К. Полухин. – К., 1951. – 23 с.

Сарбей В. «Великий майстер наукової праці та художньої творчості» / В. Сарбей, Л. Москвич // Вісник НАН України. – 1998. – № 11–12. – С. 13–23.

Сарбей В. Академік Орест Левицький / Віталій Сарбей, Лілія Москвич // Київська старовина. – 1998. – № 6 – С. 74–93.

Сарбей В. З недрукованої спадщини Миколи Аркаса / Віталій Сарбей // Київська старовина. – 1994. – № 1. – С. 35–39.

Сарбей В. З поглядом у прийдешнє / Віталій Сарбей // Радянська освіта. – 1968. – 4 травня. – С. 3.

Сарбей В. Один з фундаторів української радянської науки (З приводу архівної знахідки про О. А. Янату) / В. Сарбей // Архіви України. – 1969. – № 3. – С. 32–37.

Сарбей В. Передмова до публікації: Николай Костомаров «О преподавании на южноруском языке. Мысли южнороса» / Виталий Сарбей // Київська старовина. – 1992. – № 3. – С. 53–57.

Сарбей В. Перший Президент / Віталій Сарбей // Вітчизна. – 1969. – № 12. – С. 174–181.

Сарбей В. Слово про академіка Ореста Левицького / Віталій Сарбей, Лілія Москвич // Пам’ять століть. – 1997. – № 4. – С. 121–123.

Сарбей В. Учений з роду Левицьких / Віталій Сарбей, Лілія Москвич // Наука і суспільство. – 1990. – № 6. – С. 27–29.

Сарбей В. Г. Академік АН УРСР Д. І. Багалій (До 125 річчя з дня народження) / В. Г. Сарбей, В. В. Кравченко // Український історичний журнал. – 1982. – № 11. – С. 154–158.

Сарбей В. Г. Антицарська публіцистика М. П. Драгоманова і ставлення до неї основоположників марксизму-ленінізму / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1966. – № 9. – С. 23–36.

Сарбей В. Г. Богдан Хмельницький у науково-творчій спадщині академіка О. І. Левицького / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1997. – № 3. – С. 49–58.

Сарбей В. Г. До 130-річчя з дня народження В. В. Тарновського / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1967. – № 4. – С. 118–121.

Сарбей В. Г. До питання про взаємини М. П. Драгоманова з діячами марксистської групи «Визволення праці» / В. Г. Сарбей // Історіографічні дослідження в Українській РСР. – К., 1972. – Вип. 5. – С.

–82.

Сарбей В. Г. До питання про наукову спадщину академіка М. С. Грушевського / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1989. – № 10. – С. 114–126.

Сарбей В. Г. До поглядів Драгоманова на національне питання / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 60–70.

Сарбей В. Г. Знайомство В. І. Леніна з творами М. І. Костомарова / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1967. – № 5. – С. 72–76.

Сарбей В. Г. Исторические взгляды А. М. Лазаревского: автореф. дис. … канд. ист. наук: спец. 07.00.06 / В. Г. Сарбей. – К., 1959. – 15 с.

Сарбей В. Г. І. І. Срезневський – історик України / В. Г. Сарбей, A. B. Крюков // Український історичний журнал. – 1987. – № 6. – С. 138–144.

Сарбей В. Г. Історичні погляди Г. С. Сковороди (До 250-річчя від дня народження) / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1972. – № 11. – С. 54–62.

Сарбей В. Г. Микола Зібер у контексті своєї і нинішньої епохи / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1995. – № 6. – С. 79–82.

Сарбей В. Г. Н. И. Костомаров в историографическом наследии К. Маркса / В. Г. Сарбей, Е. С. Шаблиовский // Вопросы истории. – 1967. – № 8. – С. 49–59.

Сарбей В. Г. Над творами великого просвітника. До 250-річчя від дня народження Г. С. Сковороди / В. Г. Сарбей // Вітчизна. – 1972. – № 12. – С. 201–204.

Сарбей В. Г. Науково-творча спадщина О. Лазаревського сьогодні / В. Г. Сарбей // Історія і теорія історичної науки та освіти. Харківський історіографічний збірник. – Харків, 1995. – Вип. 1. – С. 7 – 19.

Сарбей В. Г. О. І. Левицький – президент Української Академії наук / В. Г. Сарбей, Л. Г. Москвич // Український історичний журнал. – 1989. – № 5. – С. 97–102.

Сарбей В. Г. Один з перших істориків-академіків АН УРСР (до 125-річчя з дня народження В. С. Іконнікова) / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1966 – № 12. – С.130–132.

Сарбей В. Г. Про деякі аспекти історичних поглядів І. Я. Франка / В. Г. Сарбей, С. М. Шевченко // Український історичний журнал. –1981. – № 8. – С. 75–82.

Скакун О. Ф. Исторические взгляды А. Я. Єфименко : автореф. дис. … канд. ист. наук / О. Ф. Скакун. – Харьков, 1968. – 22 с.

Спицкий В. Е. Тарас Григорьевич Шевченко – великий революционер-демократ : автореф. дис. … канд. ист. наук / В. Е. Спицкий. – К., 1951. – 19 с.

Шморгун П. М. [рецензія] / П. М. Шморгун // Український історичний журнал. – 1973. – № 3. – С. 147 – 148. – Рец. на кн.: В. Г. Сарбей В. І. Ленін і дожовтнева спадщина історіографії України. – К. : Наукова думка, 1972. – 286 с.

Яремчик В. Образи історії української історіографії в історичній науці України середини 1950-х – початку 1970-их років / Віталій Яремчук // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 18. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2008. – С. 59–98.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.