ІСТОРІОГРАФІЧНІ СЮЖЕТИ У ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ О. П. ЗЕРНІНА

Юлія Анатоліївна Кисельова

Анотація


О. П. Зернін перший викладач Харківського університету, який ініціював викладання спеціального курсу історіографії в університеті. В статті розглянуті умови, які «підштовхнули» вченого до спеціального інтересу до цієї проблематики, проаналізовано зміст його історіографічних лекцій, зроблена спроба охарактеризувати статус історіографічного знання в університетській історичній освіті середини ХІХ століття

Ключові слова


О. П. Зернін; історіографія; Харківський університет; історична освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Сорочан С. Б. Харьковский период научно-педагогической деятельности Александра Петровича Зернина (1821-1855) / С. Б. Сорочан, С. И. Лиман // Вісник Харківського університету. № 762: Історія. – Вип. 39. – 2007. – С. 239–251.

Кафедра истории России: исторический очерк. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та, 2007. – С. 13–16.

Ковріжних О. С. О. П. Зернін і мінц-кабінет Харківського імператорського університету в 1849-1864 рр. / О. С. Ковріжних // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 128–133.

Савва В. И. Александр Петрович Зернин / В. И. Савва // Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805-1905). –Х. : САГА, 2007. – С. 326–330.

Александров А. В. Современные исторические труды в России / А. В. Александров. – СПб. : Тип. Штаба Отд. корпуса внутр. стражи, 1845.

Аленов С. Г. К вопросу преподавания историографы в университетах дореволюционной России / С. Г. Аленов, М. С. Матвеева, В. И. Чесноков // Проблемы истории отечественной исторической науки. – Воронеж, 1981. – С. 117–135.

Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течении первых пятидесяти лет его существования / В. В. Григорьев. – СПб. : Тип В. Безобразнова и К., 1870. – 432 с.

Устав Главного педагогического института // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. – СПб. : Тип. Императорской АН, 1864. – Т. 2. – Отд. 1. (1825-1839). – 1224 с.

Російський державний історичний архів (далі – РДІА), ф. 733, оп. 95, спр. 715 : Звіти викладачів Імператорського Харківського університету за 1845/1846 ак. р. – 182 арк.

РДІА, ф.733, оп.50, спр.1193: Звіт про дух та направлення викладання в імп. Харківському університеті за 1860-1861 уч. р. – 23 арк.

РДІА, ф. 733, оп. 50, спр. 553 : Про затвердження інструкції деканам і програм для викладання деяких предметів в імп. Харківському університеті. – 161 арк.

РДІА, ф. 733, оп. 95, спр. 739 : Звіти викладачів імп. Харківського університету за 1849/1850 ак. р. – 170 арк.

Цит за кн. : Николаев А. Зернин Александр Петрович // РБС. – 1916. – Т. 7. – С. 360.

Обозрение преподавания предметов в имп. Харьковском университете на 1853/1854 учеб. год. – Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1853. – С. 23.

РДІА, ф. 733, оп. 95, спр. 761 : Звіти викладачів імп. Харківського університету за 1852/1853 ак. р.– 152 арк.

РДІА, ф. 733, оп. 95, спр. 731 : Про утвердження кандидата М. Павловського в ступені магістра російської історії. – 107 арк.

Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805-1905). – Х. : САГА, 2007. – 45, 168, 390 с.

РДІА, ф. 733, оп. 95 спр. 768 : Звіти викладачів імп. Харківського університету за 1853/1854 ак. р.– 156 арк.

Відділ рукописів НБУВ НАНУ, ф. 1, оп. 1, спр. 328 : Русская история. Лекции проф. Зернина 1858/1859 г. – 5 арк.