ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА АССИРІЙЦІ УКРАЇНИ У 1920-1930 РР.: ГРАНІ ДІАЛОГУ

Артур Худувич Маргулов

Анотація


Розкриті факти, які вплинули на перетворення в суспільно-політичному середовищі України 20-30-х років XX ст., в галузі формування політики щодо національних меншин. На підставі аналізу документальної бази з’ясовано основні зв’язки між упровадженням державної політики та визначені місця в ній ассирійського населення країни

Ключові слова


політичне життя ассирійської громади; традиційне життя національних меншин

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО), ф. 413, оп. 1, спр. 10.

Матвеев К. П. Ассирийцы в городах Европейской части СССР. – М., 1985. – 160 с.; Матвеев А. К. История и этнография ассирийцев / А. К. Матвеев, К. П. Матвеев. – М., 1990. – 257 с. – (Материалы к серии «Народы Советского Союза». Выпуск 1. Ассирийцы).

Материалы к библиографическому словарю ассирийцев в России (XIX – сер. XX века) / [cост. И. С. Садо] – Изд. 2-е испр. и доп. – СПб. : Прас-Атра, 2006. – 176 с. : илл., табл.

Шахтинський Ф. Ассирійці (Айсори) у Києві / Ф. Бахтинський // Східний світ. – 1928. – № 6. – С. 213–235.

ЦДАВО, ф. 413, оп. 1, спр. 372.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. Р-845, оп. 3, спр. 1205, арк. 218; Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО), ф. 241, оп. 1, спр. 18, арк. 9.

ДАХО, ф. 2, оп. 1, спр. 880.

ДАХО, ф. Р-845, оп. 3, спр. 2850.

Державний архів Сумської області (далі – ДАСО), ф. 5601, оп. 1, спр. 932.

ЦДАВО, ф. 413, оп. 1, спр. 464.

ЦДАВО, ф. 413, оп. 1, спр. 189.

ЦДАВО, ф. 413, оп. 1, спр. 351.

Чирко Б. В. Національні меншини в Україні (20-30 роки XX ст.) / Б. В. Чирко. – К. : Асоціація «Україно», 1995.

ЦДАВО, ф. 1, оп. 2, спр. 1903.

ЦДАВО, ф. 413, оп. 1, спр. 413, арк. 1; ДАСО, ф. Р-5558, оп. 1, спр. 112, арк. 9, ДАЗО, ф. 576, оп. 1, спр. 56, арк. 5.

ЦДАВО, ф. 413, оп. 1, спр. 474.

ДАЗО, ф. Р-576, оп. 1, спр. 45, арк. 44; ДАХО, ф. Р-845, оп. 3, спр. 2854, арк. 68.

ЦДАВО, ф. Р-5, оп. 3, спр. 128.

ЦДАВО, ф. 413, оп. 1, спр. 275.

ЦДАВО, ф. 413, оп. 1, спр. 328.

ЦДАВО, ф. 413, оп. 1, спр. 458.

ЦДАВО, ф. 116, оп. 6, спр. 865.

Державний архів Донецької області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 993.

Государственное Учреждение Национальный Архив Республики Адыгеи, ф. Р-1, оп. 1, д. 551.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.