ДЕМАРКАЦІЯ РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ МІЖ ДНІПРОМ І ПІВДЕННИМ БУГОМ У 1780-1783 РР.: ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлія Олександрівна Коник

Анотація


Розглянуто підготовку та хід демаркаційних робіт на кордоні між Новоросійською губернією Російської імперії та Брацлавським воєводством Речі Посполитої у 1780-1783 рр. На основі маловідомих документів Державного архіву Херсонської області зроблена спроба висвітлити дії державних уповноважених від обох країн, з’ясувати роль землемірів та показати технічний бік демаркаційних процесів кінця XVIII ст.

Ключові слова


демаркація; російсько-польський кордон; Новоросійська губернія; Польська Україна; Новоросійська межова експедиція; землеміри

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Кіровоградської області (далі – ДАКО), ф. 488.

Межова канцелярія Єлисаветградського повіту, оп. 1, спр. 1317.

Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО), ф. 14.

Херсонська губернська креслярня, оп. 5, спр. 6.

ДАХО, ф. 14, оп. 5, спр. 1.

ПСЗРИ І. – Т. ХХІ.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 53.

ПСЗРИ І. – Т. ХХІІ.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 68.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 800.